Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Høy bruk av Kantar Online tyder på økt aktivitet i mediemarkedet

Mediemarkedets analysevirksomhet har naturlig nok heller ikke vært upåvirket av koronapandemien. Unntakstilstanden, som førte til både annonsekutt og permitteringer, bidro til en markant nedgang i kommersiell analyseaktivitet i mediemarkedet. Vi har gjort en analyse av våre kunders bruk av Forbruker & Media/Kantar Online, og kan slå fast at aktiviteten allerede er tilbake til gamle høyder.

Forbruker & Media er Norges største medie- og forbrukerundersøkelse. Dataene analyserer og rapporteres i verktøyet Kantar Online. Siden 1989 har data fra Forbruker & Media blitt rapportert i programvare spesialutviklet for analyser på media- og forbruksdata. Gjennom de 30 årene frem til i dag har denne programvaren hatt ulike navn og fulgt den generelle IT-utviklingen, både med hensyn til kapasitet, brukergrensesnitt og distribusjonsform.

En av milepælene i denne reisen var overgangen fra en løsning hvor brukerne hadde programvare og data installert på egen arbeidsstasjon eller server, til dagens løsning hvor alt leveres over Citrix-plattformen. I takt med omgivelsene endret vi ved denne overgangen, våren 2018, navnet på programvaren fra «Gallup PC» til «Kantar Online».

Med denne omleggingen fulgte også muligheten til å trekke ut statistikk over bruk av applikasjon og data, og fra februar inneværende år har vi samlet detaljert informasjon om bl.a. hvor mange brukere vi har på applikasjonen, hvilke softwaremoduler som benyttes og hvilke deler av datatilfanget i Forbruker & Media som er mest «populært».

Som overskriften antyder har bruken målt i antall innlogginger aldri vært så høy som vi har sett i den siste perioden vi har statistikk for:

 

Bruk målt i antall innlogginger

Som på mange andre områder i samfunnet, ser vi at også bruken av verktøyet ble sterkt påvirket av Korona-nedstengingen i mars, med et betydelig lavere aktivitetsnivå mellom påske og sommerferie. Etter sommerferien ser vi en gradvis økning av aktiviteten opp til et nivå som nå altså ligger over det vi så før Korona traff oss. Også andre indikatorer, som antall brukere og antall utførte kjøringer viser den samme tendensen.

Årsaken til dagens høye nivå kan være et etterslep av oppgaver hos våre abonnenter som forble ugjort i den innledende Korona-perioden (mars-sommerferien) grunnet permisjoner og/eller nedbemanninger, og som nå gjenopptas. Dette underbygges av det faktum av at vi faktisk har vesentlig flere brukere av Kantar Online på de 2½ månedene etter sommerferien, enn vi hadde i perioden på 3½ måned mellom nedstengningen i mars og sommerferien. Dette tyder forhåpentligvis at aktiviteten blant våre abonnenter på denne tjenesten nærmer seg «normalen».

Programvaren Kantar Online inneholder i dag en rekke tilgjengelige moduler/kjøringstyper. Hvilke kjøringstyper som benyttes hyppigst varierer selvfølgelig fra konto til konto og bruker til bruker. Men hvis vi ser på alle kjøringer som er gjennomført i perioden vist i grafen over, er dette den rangerte rekkefølgen av de 10 mest benyttede kjøringstypene i Kantar Online. Dette baserer seg på hele 46.000 kjøringer som er gjennomført i den aktuelle perioden:

  1. Krysstabell
  2. Dekningstabell
  3. Planer
  4. Markedskart
  5. Dobbeltdekningstabell
  6. Rangering
  7. PushPull
  8. Sosioraster
  9. Kompass Value Points
  10. Kompass

Forbruker & Medias målgruppeindeks inneholder i overkant av 10.000 variabler som dekker et bredt spekter av informasjon. Hvilke deler av dette informasjonstilfanget den enkelte Kantar Online-bruker benytter, vil naturligvis variere mye, men vi ser at andelen «ubrukte» variabler totalt sett er svært lav.

Informasjonen i Forbruker & Media er delt inn i ulike indekser, og ved å se på utnyttelse av variabler innenfor disse indeksene kan man danne seg et bilde av hvilke indekser som blir mest benyttet.

10 på topp indekser benyttet

Dette sier altså noe om hvor brukerne plukker variabler fra i sine analyser, og ikke utnyttelsesgraden innenfor den enkelte indeks, da antall tilgjengelige variabler i de ulike indeksene varierer mye.

Totalt sett har 693 brukere benyttet verktøyet Kantar Online i perioden februar-oktober 2020. Disse har totalt vært pålogget Kantar Online 6638 ganger og utført nesten 48.000 kjøringer. Med tendensen beskrevet innledningsvis vil alle disse tallene sannsynligvis fortsette å stige. Vår Citrix-løsning er rigget på en slik måte at en fortsatt økning i bruk på ingen måte vil skape kapasitetsproblemer, så det er bare å hive seg på trenden.