Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Fortsatt opptur for kraftbransjens omdømme

Den positive utviklingen første halvår fortsetter inn i tredje kvartal. Omdømmeskåren løfter seg med to poeng, og er tilbake på 54 poeng, samme nivå som ved starten av 2018. AMS-utrullingen er tilnærmet ferdigstilt og den negative eksponeringen i media i forbindelse med de nye målerne er betydelig redusert. Sammen med lavere strømpriser er dette trolig medvirkende årsaker til at bransjen styrker sitt omdømme.

Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd er kraftnæringen uten tvil den av bransjene som har hatt den mest positive utviklingen i omdømmeskåren. I 2006 lå kraftnæringen lavest med 30 poeng, mens bankene lå på topp med 61 poeng. Det siste året får kraftbransjen et løft på tre poeng, og er den eneste av bransjene som måles som viser framgang. Bank og forsikring ligger stabilt på hhv. 62 og 58 poeng fra tredje kvartal 2018, mens mobilselskapene og bredbåndsleverandørene svekkes marginalt med ett poeng, og ligger nå på 52. 

22% av husstandene har byttet strømleverandør det siste året. Andelen er den samme som i andre kvartal i fjor, og bare 2%-poeng under toppnoteringen fra tredje kvartal 2003. Det er fortsatt flere som bytter strømleverandør i Oslo/Akershus (28%) enn i resten av landet. Det samme gjør seg gjeldene i de yngre aldersgruppene der 42% av de under 30 år har byttet strømleverandør det siste året.

Leverandørskifte gir mer fornøyde kunder. Strømkunder som bytter leverandør er vesentlig mer fornøyde med den nye strømleverandøren. Tidligere målinger viser at pris er den viktigste motivasjonen for kundene til å bytte strømleverandør, og når tilfredsheten øker vesentlig etter leverandørskiftet, viser dette betydningen av pris. Rapporten viser også at de som nylig har byttet strømleverandør er mer opptatt av gjeldende strømpriser enn de som ikke har byttet. På totalnivå er to av tre strømkunder opptatt av å holde seg orientert om hvilke strømpriser som gjelder.

De fleste strømkunder mottar månedlig faktura, og dette er helt klart i tråd med forbrukernes preferanser. Over 30% av de som mottar to regninger mener dette gjør det mer uoversiktlig og vanskelig å kontrollere regningene, og andelen er økende fra tidligere år. Resultatene viser at NVEs endring av regelverket, som åpner opp for at alle kunder uansett strømleverandør skal kunne betale strøm og nettleie på samme faktura, er i tråd med strømkundenes preferanser.

Det er den økonomiske kostnaden som bekymrer forbrukerne mest ved eget strømforbruk (61%). Det er ikke mer enn 22% som er mest opptatt av hvilken  belastningen de påfører klima og miljø. Andelen ligger temmelig stabilt over tid, og kan trolig forklares med at kraftproduksjonen i Norge i all hovedsak er basert på fornybar energi.

 

Kantar, 7. oktober 2019

For mer informasjon kontakt Eva Fosby Livgard.