Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Facebook bekrefter posisjonen

Sosiale medier fortsetter å vokse viser de siste tallene fra Kantar Media sin Social Media Tracker 2017. - En av årsakene kan være at de modnes og dekker stadig flere behov i brukernes liv, mener Kantar-rådgiver Alexander Eidsæther.

Alexander Eidsæther, rådgiver i Kantar Media

- Det er stadig noen som spår om utviklingen og posisjonen til sosiale medier og med jevne mellomrom dukker det opp spådommer der budskapet er at de store plattformene vil svekkes av andre kanaler og utfordrere. Og det stemmer at for eksempel antallet statusoppdateringer på Facebook er færre i dag enn for noen år siden og at de yngre aldergruppene også tar i bruk utfordrere som Snapchat og Whatsapp. Men det som virkelig er interessant å legge merke til når du ser igjennom de siste resultatene i Social Media Tracker, er at Facebook på ingen måte er svekket. Målt i hvor mange som er innom daglig, 74 prosent, er denne plattformen ikke bare størst, men øker avstanden til mediet som ligger som nummer 2, NRK1 med 53 prosent, forteller Eidsæther.

Modent og nytting

- Facebook står i en særstilling; kanalen har modnet de siste årene, lanserer stadig ny funksjonalitet og oppfattes som nyttig av brukerne. Siste funksjon ut, lansert for mindre enn en uke siden, er en Messenger for barn som ikke er store nok til å ha egen Facebook-bruker. For mange voksne, som bruker denne app'en som sin primære kommunikasjonskanal, er denne muligheten til å nå de yngste barna på samme måte, sannsynligvis velkommen.

- Men det er kanskje først og fremst bredden i behovene Facebook nå dekker, som fører til at kanalen har blitt så viktig for så mange. 

  • 32 % oppgir at Facebook/Messenger er en viktigste kanal for å holde kontakten med venner til daglig. For gruppen under 30 år er tallet nesten dobbelt så høyt, 61%.
  • 52 % sier de har mottatt nyheter i strømmen på Facebook fra norske nettsteder siste 7 dager.
  • 46 % sier de ofte leser artikler som venner har linket til, på Facebook.
  • 33 % sier Facebook er en viktig nyhetskanal.
  • 50 % følger bedrifter/produkter/merkevarer på Facebook.
  • 35 % sier de har kontaktet bedrifter/virksomheter gjennom Facebook.
  • 50 % mener Facebook er viktig for å følge med på det som skjer i nærmiljøet.
  • 25 % bruker FB til å organisere sine aktiviteter. 

- Disse tallene forteller i realiteten at Facebook har blitt en integrert del av folks liv. Da står tjenestene også sterkt når andre løsninger og apper prøver å ta opp konkurransen på noen områder, uten å dekke bredden i tilbudet. 

Snapchat er mest moro

- Flere tall i undersøkelsen bekrefter at det ofte handler om nytte, når en tjeneste opparbeider seg en sterk posisjon. Google-universet, med alt fra epost og søk til notatapp og  bilde- og dokumentlagring likner litt på Facebook. Og på YouTube, som er den største strømmetjenesten i Norge, forteller halvparten av respondentene at de har sett videoer for å lære. 34 % har sett rene "How to"-filmer.

- Kanalen eller plattformen som vokser mest, er Snapchat. Blant unge under 30, er denne kanalen nesten like stor som Facebook. I denne gruppen forteller 87 % at Snap først og fremst er gøy, mens 74 % setter pris på at de kan være mer "uformelle, tøysete og useriøse" der enn på Facebook. Her er det ikke de mest innholdsrike budskapene som når frem, men kampanjer fra en rekke store merkevarer, også norske, viser at Snapchat i aller høyeste grad har verdi også som markedsføringskanal, avslutter Kantar-rådgiver Alexander Eidsæther.