Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Få et helhetlig perspektiv på kundeservice

Kundeservice står overfor en formidabel digital transformasjon. Ny teknologi, som chatbots, vil gi muligheter både for mer kostnadseffektiv og mer tilfredsstillende kundeservice. Endringene medfører imidlertid også risiko for at det kan oppstå feil som kan skade kunderelasjoner.

For å sikre at virksomheter i servicenæringer, retail, komunal sektor og andre kan dra nytte av fordelene ved ny teknologi og redusere risiko for negative effekter av endringene, har Kantar og Customer Trends inngått et strategisk samarbeid. Planen er at en skal kunne presentere et helhetlig perspektiv på status og utvikling innen kundeservicebransjen. Dette vil en oppnå ved å lytte til både kundene og eksperter som jobber på innsiden av kundeserviceorganisasjoner.

Målet for samarbeidet er å bli den lendende «360 graders huben» innenfor analyse av kundeservice. En vil bidra til å skape innsikt og kunnskap som kan brukes operativt og som beslutningsgrunnlag for den analoge og digitale transformasjonen vi nå står ovenfor, både innenfor tradisjonell kundeservice og i nye typer kontaktflater mellom virksomheter og kunder/brukere i privat og offentlig virksomhet. 

Samarbeidet formaliseres gjennom en matrise med navn «Norwegian Customer Excellence», hvor partene samhandler i markedet rundt kundeinnsikt som kan utledes av rapportene som hver av partene i dag utarbeider for markedet.

Kantar bringer ekspertise på kundebehov, forbrukeratferd og analysebasert rådgivning inn i samarbeidet. Customer Trends arbeider med scenariebaserte analyser innen kundeservice. I samarbeidet forenes dermed Kantar sitt «utenfra og inn»-perspektiv med Customer Trends sitt «innenfra og ut»-perspektiv til et helhetlig perspektiv på kundeservice.

Gjennom Norwegian Customer Excellence kan samarbeidspartnerene tilby kunder og markedet en innsikt som er etterspurt, kombinert med konsulentbistand, som vil være til stor hjelp i daglig operativ drift og ikke minst i strategiske beslutningsprosesser i en salgs- og servicesektor som er i hurtig endring.