Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Et lite løft i kraftnæringens omdømme mot slutten av 2022

Kraftbransjen avslutter 2022 med omdømmeskår på 34 poeng, opp to poeng fra tredje kvartal. Over store deler av landet var strømprisen noe lavere i ukene forut for denne målingen, og dette gir direkte utslag i forbrukernes holdning til bransjen. Samtidig gir målingene våre inntrykk av økende forståelse for at bransjen er politisk styrt. Som en av respondentene sier: «Jeg legger mye av skylden for de høye prisene på staten og politikernes vedtak om utenlandskablene».

Kraftnæringens omdømme ligger fortsatt på meget lavt nivå, og tre av fire strømkunder knytter negative assosiasjoner til kraftbransjen. Det er ikke mer enn 7% som forbinder bransjen med noe positivt. Det er urovekkende at svært få viser den næringen som har et av de viktigste samfunnsoppdragene så liten tillit, men dette er ikke nytt. Resultatene er omtrent de samme som for et år tilbake.

Pris og informasjonen som kommer fra bransjen utpeker seg som de viktigste driverne for kraftbransjens omdømme. Pris er det vanskelig å gjøre noe med, men informasjonen kan bransjen forbedre. Det gjelder nettselskap, strømleverandører, produsenter og øvrige aktører som driver innen næringen. Selv om bransjen har fått god hjelp av media det siste året til å opplyse befolkningen om hvordan kraftsystemet fungerer, er det fortsatt behov for riktig og relevant informasjon til kundene.

Høye priser, endrede faktureringsrutiner hos noen selskap, strømavtaler som kundene ikke forstår konsekvensene av, ny nettleiemodell og nye selskapsnavn etter myndighetenes pålegg om selskapsmessig funksjonelt skille, skaper forvirring og usikkerhet hos mange forbrukere. Det er viktig at bransjen følger opp og gir kundene den informasjonen de trenger for å føle trygghet. 

Til tross for noe lavere strømpriser i november, viser denne målingen at flere trenger hjelp til å betale strømregningen. Økende boligrente og høyere inflasjon setter også sitt preg på forbrukernes økonomi. Mye tyder på at flere ser at vi på sikt trenger tilgang til mer fornybar energi for å dempe de skyhøye strømprisene, men også for å stå mer uavhengig av andre energinasjoner. I valget mellom å betale betydelig mer forstrømmen enn hva vi har gjort den siste perioden eller å akseptere vindkraftutbygging i egen kommunene, svarer 58% at de foretrekker vindkraftutbygging. Også Kantar sitt Klimabarometer viser gradvis økende tilslutning til vindkraft som energikilde.

Kantar 16. januar 2023

For mer informasjon eller kjøp av rapport, kontakt Eva Fosby Livgard.