Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

En kjærlighet som ikke tar slutt

For åtte år siden kunne Kantar fortelle at «Nordmenn elsker Vinmonopolet». Polet ble for første gang målt i omdømmeundersøkelsen i 2013, og gikk rett til topps. Siden har Kantar kunnet gjenta overskriften. Og vi kan si det igjen. For åttende gang. Nordmenn elsker Vinmonopolet.

Vinmonopolet er i en særklasse i Kantars omdømmeundersøkelse 2020, med god margin til de nest beste. Befolkningen gir Polet svært gode tilbakemeldinger på samtlige delindekser, og især på tillit og kvalitet på varer og tjenester. Nordmenn mener Polet er til å stole på mer enn noen annen virksomhet vi måler.  

Vinmonopolet er en virksomhet som i år etter år overleverer på folks forventninger til dem. De har hele tiden utviklet seg som faghandler og nordmenn opplever at det er en virksomhet med dyktige medarbeidere. Befolkningen mener også at Vinmonopolet fremstår som en god arbeidsplass. De har bygget en kultur hvor fagkunnskap og service står sentralt, og kunder opplever dette i sitt møte med Polet.

Et godt stykke bak Vinmonopolet er det tett mellom selskapene. Neste virksomhet på listen er Toyota på 75 poeng, tett fulgt av NRK på 74. NRK er den virksomheten som har den største fremgangen i årets undersøkelse. Statskanalens omdømme i befolkningen er signifikant frem og NRK klatrer fra 18. til tredjeplass noen desimaler foran Flytoget og TINE.

Seierspallen

Datainnsamlingen for omdømmeundersøkelsen 2020 var fra medio februar og ut mars. Det betyr at koronasituasjonen begynte å prege nyhetsbildet i begynnelsen av intervjuperioden, og var nærmest altoverskyggende mot slutten. Mye tyder på at NRK har levert godt i denne perioden med sin dekning. Befolkningen rapporterer svært høy tillit til kanalen.

Hvorfor måler vi omdømme?

Omdømme er summen av forventninger omgivelsene har til virksomheters produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, samfunnsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner.

Forenklet kan man si at omdømme er et mål på omverdenens oppfatning av virksomheten over tid. Det oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser som skapes av virksomhetens løfter og leveringsevne.

Formålet med omdømmeundersøkelsen er å kartlegge virksomheters omdømme og gi tilbakemelding på hvilke nøkkelområder som bør jobbes med for å styrke virksomhetens omdømme i befolkningen.

I undersøkelsen måles og analyseres et bredt spekter av områder som forklarer hvorfor virksomheter har et godt eller dårlig omdømme, noe som gjør undersøkelsen til et særdeles godt verktøy for forbedring og styring av eget omdømme.

Hvilke positive effekter gir så et godt omdømme?

Et godt omdømme bidrar til å skape tillit, i dag og i fremtiden – og bidrar til at din virksomhet lykkes blant annet ved å:

  1. Tiltrekke nye kunder og holde på de kundene man har
  2. Bedre lønnsomheten i markeder med hard konkurranse
  3. Tiltrekke ny og attraktiv arbeidskraft og beholde dyktige ansatte
  4. Være attraktiv for investorer og strategiske forretningspartnere
  5. Forenkle etableringen på nye markeder
  6. Definere virksomhetens verdi (markedskapitalisering)
  7. Komme raskere tilbake når ”omdømmekriser” oppstår (økt robusthet)

 

I 2020 er 66 private virksomheter kartlagt.

Målgruppen for undersøkelsen er den norske befolkning og gjennomføres på Norsk Gallups ISO-sertifiserte online-panel (GallupPanelet). 

Over 5000 personer er intervjuet om private virksomheter.

Intervjuene ble gjennomført i februar/mars (uke 9-14).

Det er gjennomført minimum 250 intervju per virksomhet.

Vi tilbyr to typer rapporter som går i dybden på en spesifikk virksomhets omdømme:

 1. En omfattende rapport som inneholder:
 • Status og utvikling i omdømme (omdømmeindekser)
 • Omdømme brutt ned på demografiske variabler
 • Analyse av omdømmets komposisjon (typologi) sammenlignet med benchmarks
 • Hva som er viktig for omdømme (driveranalyser)
 • Hva som er de avgjørende styrkene og svakhetene i forhold til konkurrenter / benchmarks (konkurrentanalyser)
 • Kantar anbefaler tiltak som har størst betydning – størst effekt – på omdømme.

 

 1. Enkel rapport som inneholder:
 • Status og utvikling i omdømme (omdømmeindekser)
 • Omdømme brutt ned på demografiske variabler
 • Analyse av omdømmets komposisjon (typologi) sammenlignet med benchmarks
 • De 5 omdømmeelementene sammenlignet med benchmarks

 

Disse virksomhetene er målt med stort intervju, altså med vurderinger på 5 indeksspørsmål og 28 egenskaper:

Tabell over virksomheter med stort intervju

Følgende virksomheter er målt på 5 indeksspørsmål:

Tabell med virksomheter med lite intervju - 5 indeksspørsmål

For mer informasjon om undersøkelsen ta kontakt med din kontaktperson i Kantar,

eller ansvarlig for undersøkelsen, Anders G. Hovde.