Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Covid-19 – Kartlegging av innbyggernes informasjonsbehov

Tilgjengelig informasjon om Covid-19 situasjonen er omfattende og kommunenes ansvar for å legge fram informasjon for sine innbyggere står sentralt. Informasjon gis på en rekke nettsider, blant annet på kommunenes nettsider – som igjen gjerne viser videre til sentrale statlige nettsider, regjeringens og helsemyndighetenes nettsider, Folkehelseinstituttets nettsider, helseforetakenes nettsider, legeforeningens nettsider og på en rekke andre profesjonelle nettsider som er spesialrettet mot ulike temaer.

Etter hvert som regjeringen og kommunene har iverksatt ulike tiltak, har det kommet informasjon om at innbyggere kan oppleve at det er vanskelig å vite hva som til enhver tid er gjeldende regler, og om det er kommunale eller statlige tiltak som gjelder. Det er også reist spørsmål om innbyggerne til tider kan få for mye informasjon, og om de er i stand til å sortere hva som er viktig og mindre viktig informasjon. Fra myndighetshold er det stilt spørsmål om myndighetene er flinke nok til å informere om det som er viktigst, samt om man godt nok har fanget opp innbyggernes informasjonsbehov, hva innbyggernes selv mener er viktigst. Informasjon om disse forholdene er viktig for videreutvikling av kommunenes egne nettsider om Covid-19, samt hvordan dialogen med innbyggerne ellers best kan innrettes.

Kantar har utformet en spørreundersøkelse til kommunenes innbyggere som nettopp skal avklare disse forholdene. Nærmere informasjon om undersøkelsen, tema og priser, finnes her: Covid-19 innbyggernes informasjonsbehov

Har du spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med Roar Hind.