Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Bekymringer koster mer enn fem millioner tapte dagsverk i året

Arbeidstakere som bekymrer seg for personlig økonomi kan koste samfunnet og norske arbeidsgivere så mye som 20 milliarder kroner i året.

Norge har verdens høyeste sykefravær og andelen uføre øker jevnt. Det siste året har i tillegg nordmenns personlige bekymringer rundt økte bensin- mat og strømpriser, samt frykt for renteheving ført til en ytterligere økning i sykefraværet, viser årets første Alx, arbeidslivsundersøkelsen fra HR Norge og Kantar. Mer enn 15 prosent av det totale sykefraværet i Norge kan relateres til bekymringer. 

  • Undersøkelsen utfordrer oppfatningen av at det er jobben som skaper stress. Det er faktisk privatlivet som er det store problemet for mange og vi ser at dette er en betydelig kostnad for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Selv om det kan ligge feilkilder i datagrunnlaget, og vi ikke kan sette to streker under svaret, er indikasjonene likevel tydelige nok på at vi her snakker om store tall, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Nesten to av ti av de spurte i arbeidslivsundersøkelsen sier at de bekymrer seg hele tiden. Det de bekymrer seg mest for er høye matvarepriser, høye strømpriser, personlig økonomi og renteoppgang. De som bekymrer seg mest på jobb er unge under 30 år, lavtlønnede og de med lav utdanning.  

  • Denne gruppen er nedsyltet i bekymringer og sier de bekymrer seg mye av tiden i løpet av arbeidsdagen. Det er også grunn til å tro at denne gruppen har vokst på kort tid, gitt de mange endringene i samfunnet det siste året. Det vi også vet er at bekymring smitter. Nesten halvparten blir påvirket av andres bekymringer på jobben, selv om det kun er 15 prosent som sier det plager dem nevneverdig, sier organisasjonspsykolog i Kantar, Harald Sørgaard-Djupvik.

Borte fra jobb på grunn av bekymringer 

Over femti prosent av de spurte sier at de ikke bekymrer seg i nevneverdig grad om noe som helst, mens 28 prosent sier at de bekymrer seg til en viss grad. I aldersgruppen 60 pluss er det færrest som bekymrer seg.  

15 prosent sier at de har vært borte fra jobb de siste seks månedene på grunn av personlige bekymringer og negativ sinnstilstand på grunn av dette, dette tilsvarer nesten en halv million arbeidstakere.  

  • De vanligste diagnosene ved sykdom er diffuse muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Vi tror mye av dette kan spores tilbake til bekymringer. Bekymringer gjør oss syke og fører til sykefravær og det er spesielt forhold knyttet til personlig økonomi som sliter mest på oss. Undersøkelsen vår indikerer er at vi hvert år kan ha så mye som mer enn fem millioner dagsverk som går tapt fordi vi er borte fra jobb på grunn av personlige bekymringer, fortsetter Sørgaard-Djupvik. 

Bekymringer smitter 

I undersøkelsen kommer det frem at i gruppen som sier de er bekymret hele tiden, så kan bekymringene hos de mest utsatte slå inn så ofte som hvert tjuende minutt i løpet av en arbeidsdag. I tillegg er det noen som deler bekymringer med kolleger, nesten hver halvtime. 

  • Det vi ser i undersøkelsen er alvorlig. Og bekymring er definitivt smittsomt, det kan påvirke en hel kultur. Her er det viktig for virksomhetene å finne tiltak for de menneskene som trenger spesiell oppfølging, og for å sikre at bekymringer ikke smitter. De må ta samfunnsansvar og sette psykisk helse på agendaen. Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkeltes psykiske helse, er denne gruppen i høyrisiko for å falle utenfor. Det i seg selv, gjør at problemet bør adresseres, sier Bolstad.

Ikke bekymret for å miste jobben
Undersøkelsen viser at nordmenn ikke er bekymret for å miste jobben.

  • Vi vet fra andre undersøkelser at nordmenn er tett på verdensmestre i trygghet. Det er i utgangspunktet ingen som er mindre bekymret for å miste jobben enn oss. Det er verd å merke seg at slik er det fortsatt. Dette er kanskje et av de mest krevende dilemmaene foran lønnsoppgjøret for dersom vi øker lønningene mer enn hva som er bærekraftig for samfunnet totalt sett, vil rentene øke og flere jobber komme i fare. Vi kan da klart forskuttere at bekymring for jobbsikkerheten vil øke. Som igjen vil drive bekymring om økonomi, sier Bolstad.


Om undersøkelsen:
 
ALX er en arbeidslivsundersøkelse utarbeidet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Gallup-Panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år.