Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Bekjempelse av arbeidsledighet topper listen over Norges størst utfordringer

Kantar koronabarometer uke 19: I ukene før koronaepidemien brøt ut var det oppgavene i helsetjenesten som utpekte seg som den største utfordringen Norge sto overfor. I dag mener befolkningen det er økende arbeidsledighet.

Publisert 20.05.20

52% peker på arbeidsledighet, opp fra 12% i januar, mens 35% peker på oppgavene i helsetjenesten, tilbake fra 50% i samme periode.

Den markante nedgangen i andelen som peker på helsevesenet kan tolkes som at helsetjenesten har bestått prøven og vist at de har klart å håndtere krisesituasjoner, noe øvrige resultater i denne målingen støtter opp om. Tilliten til helsetjenesten ligger på stabilt høyt nivå, og befolkningen er godt fornøyd med hvordan koronaepidemien er håndtert og med informasjonen de har mottatt underveis.

Ved utgangen av april var i følge NAV 9,6% av arbeidsstyrken helt ledig. Den krisen som har rammet norsk næringsliv slår særlig hard ut i aldersgruppen 20-30 år der nærmere 15% er helt uten arbeid. Dette er med stor sannsynlighet med på å forklare at arbeidsledighet topper listen over Norges største utfordringer. 30% peker på svakere internasjonal økonomi og 29% mener sikre vekst i økonomien er blant våre største utfordringer.

Samtidig er det bare 27% av befolkningen som uroer seg mest for egen økonomi som følge av koronaepidemien. Når allikevel flertallet ser arbeidsledighet og økonomiske forhold  som våre største utfordringer, tyder dette på at de fleste har tro på at de selv vil klare seg, men er urolige for nasjonen.

Hele rapporten kan du lese her: Kantar koronabarometer uke 19