Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Undersøkelse om diskriminering på grunnlag av graviditet og foreldrepermisjon

Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver.

I en ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup oppgir 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.

Spørsmålene i undersøkelsen har tatt utgangspunkt i forbudet i likestillingsloven. Kvinnene og mennene i undersøkelsen har fått spørsmål om de har opplevd en rekke ulike konkrete forhold som er dekket av loven, og de er eksplisitt spurt om forskjellsbehandlingen de har vært utsatt for er en følge av graviditet eller uttak av foreldrepermisjon.

Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Likestillings- og diskrimineringsombudet v/Hanne Cecilie Hougen (hanne.cecilie.hougen@ldo.no; tlf.: 23 15 73 00)

Mediehenvendelser til LDO: 915 98 856.

Spørsmål til selve gjennomføringen av undersøkelsen kan rettes til TNS Gallup v/Thomas Karterud.

Last ned rapporten fra undersøkelsen (pdf)

Omtale av undersøkelsen på LDOs nettsider