Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Utvidelse av porteføljen for å skape ny vekst

Nye produkter og tjenester er en viktig driver for forretningsmessig vekst. Vi lever imidlertid i en verden der mer enn 80 % av nye produkter blir markedsmessige fiaskoer.

I Kantar vet vi hvordan en kan klare å klatre over de tersklene som er knytte til innovasjonsarbeid og gjennomføre suksessfull porteføljeutvikling.

Vår individ-baserte tilnærming er forskjellig fra tradisjonell modellering basert på aggregerte data. Vi identifiserer det reelle markedspotensialet til nye produktidéer, inkludert effekt på andre produkter i porteføljen. Våre analyseverktøy vil hjelpe deg med å fokusere innovasjonsarbeidet på de konseptene som har høyest markedspotensial fra starten av, levere presise planer for produktutvikling og utvikle effektive lanseringsstrategier.

Casestudy: Utnytte vekstmuligheter i nye markedssegenter (rullegardin)

Utfordring

Den ledende merkevaren i markedet for importert øl var ikke inne i det voksende segmentet av lysere, mer lettdrikkelige øltyper. Vår kunde ønsket å utforske mulighetene i dette segmentet for å skape ny vekst for sin merkevare.

Innsikt

Ved hjelp av vårt analyseverktøy, Matrix, avdekket vi hvilke forbrukerbehov som var godt og hvilke som var dårlig dekket i et marked med mer en 50 forskjellige ølsorter. Vi utforsket forbrukerbehovene knyttet til ulike situasjoner for øldrikking. Videre analyserte vi holdninger til kategorien på et bredere plan for å forstå vekstmulighetene i kategorien.

Vi identifiserte et betydelig gap mellom forbrukerbehov og eksisterende tilbud som pekte mot utvikling av et øl av en lys type, som var lett å drikke, som opplevdes å være et kvalitetsøl og som forbrukerne gjerne ville ønske å bli assosiert med.

Planer for vekst

Den innovasjonsplanen som vi forslo, overbeviste ledelsen hos vår kunde om at risikoen ved utviklingsprosjektet ville være akseptabel, at det nye produktet ville skape økonomisk vekst og styrke merkevaren. De skreddersydde forretningsplanen sin for å dekke de behovene som vi hadde avdekket i markedet; merkevareposisjon og –identitet, kanalstrategi og mediemix.

Da det nye produktet ble lansert, overgikk salget alle målsetninger. Det første året var salget hele 50 % høyere enn salgsmålene.

Ta gjerne kontakt med Chris Holland (chris.holland@tnsglobal.com) dersom du ønsker mer informasjon om dette caset.

Del lenke Lenke er kopiert