Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Utvide nedslagsfeltet ved geografisk eller kategoriekspansjon

Det å gå inn i nye geografiske områder og kategorier er en radikal strategi som kan gi et stort vekstpotensial.

For å kunne oppnå suksess, kreves det en presis forståelse av markedsdynamikk, forbrukeratferd og konkurranselandskap i det spesifikke markedet som en ønsker å gå inn i. Dette er akkurat slik innsikt som Kantar sitt globale kompetansenettverk leverer.

Med eksperter i alle nøkkelmarkeder og analyseverktøy som har bevist sin verdi på den globale arenaen, har vi det som trengs for å kunne tilføre våre kunder den lokale dybdekunnskap og sektorinnsikt som de trenger for å kunne lykkes med ekspansjon inn i nye kategorier eller geografiske markeder over hele verden.

Casestudy: Uimotståelig merkevareposisjon gir imponerende vekst i nytt marked

Utfordring

Vår kunde, en globalt ledende aktør innen personlig pleie-produkter, ønsket å skape vekst ved å gå inn i et nytt marked i Asia med sitt globale deodorantmerke. De trengte innsikt og rådgivning mht hvordan merkevaren burde posisjoneres i det nye markedet for å oppnå suksess.

Innsikt

Analyseverktøyet NeedScope ble tatt i bruk for å forstå forbrukerbehovene i det aktuelle markedet, kartlegge merkevareposisjonen til eksisterende merkevarer, skissere mulighetene i det nye markedet og definere ønsket merkevareposisjon for deodoranten. Ikke minst var det viktig å få identifisert de emosjonelle behovene bak valg av merkevarer i kategorien.

En fant at de eksisterende deodorantmerkevarene møtte behovene i markedet i stor grad. Det ble imidlertid avdekket at det ville være rom i markedet for en deodorant som var posisjonert i forhold til behov knyttet til selvsikkerhet og individualitet, uttrykt i form av energi og aktivitet. Denne ville appellere til segmentet «Vital». Deodoranten burde få målgruppen til å føle seg levende og forfrisket.

Planer for vekst

Vi beskrev Vital-konseptet for vår kunde, inklusive produktegenskaper, pakning og merkevareposisjonering og anbefalte at deodoranten ble lansert i det nye markedet basert på dette konseptet.  Etter lansering oppnådde deodorantserien en markedsandel på 17 % og ble den tredje største deodorantserien i markedet i løpet av tre måneder. Storparten av markedsandelen ble tatt fra markedslederen. En kan si at en langt på vei hadde lyktes med å utvikle en uimotståelig merkevare.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette caset, ta gjerne kontakt med Rosie Hawkins (rosie.hawkins@tnsglobal.com).

Del lenke Lenke er kopiert