Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Veier til vekst

Vi hjelper våre kunder med å identifisere sine vekstmuligheter og forstå hvordan disse kan utnyttes. Bruk vekstkartet til høyre for å se hvordan vi hjelper våre kunder med å skape forretningsmessig vekst.
1. Lojalitet og mersalg

Skape vekst gjennom dypere relasjoner med eksisterende kunder

Vi kan identifisere de mest verdifulle kundene - og de som gir størst vekstpotensial - for din bedrift, og hjelpe deg å legge planer for å redusere kundeavgang og skape mersalg.

 

Les mer

Del lenke Lenke er kopiert
2. Nye kunder

Øke markedspenetrasjonen ved å tiltrekke seg lønnsomme, nye kunder

Vi utvikler analyseverktøy for å forstå hvilke nye kunder som vil være de mest lønnsomme og forstå hvordan det vil være mest effektivt å tilnærme seg disse.

 

Les mer

Del lenke Lenke er kopiert
3. Nye tjenester og produkter

Porteføljeutvidelser for å skape inkrementell vekst

Vi utfordrer tradisjonelle tilnærminger til markedsmodellering, basert på aggregerte data. Vår erfaring er at modeller basert på individdata avdekker markedspotensiale for nye produkter langt mer presist.

 

Les mer

Del lenke Lenke er kopiert
4. Nye markeder

Utvid ditt nedslagsfelt gjennom å ekspandere inn i nye geografiske områder eller i nye kategorier

TNS er tilstede i 80 land og har kompetanse på og analyseverktøy som passer for alle nøkkelmarkeder og -kategorier. Vi hjelper våre kunder med å kartlegge vekstmuligheter i nye områder og kategorier og med å forstå hvordan mulighetene kan utnyttes mest effektivt.

 

Les mer

Del lenke Lenke er kopiert