Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Retningslinjer for personvern                                                              

Kantar Medieundersøkelsen

Kantar er leverandør av de offisielle lyttertallene for radio i Norge.  Medieundersøkelsen er med på å gi oss disse viktige dataene, og de som er  deltar i undersøkelsen er medlemmer i Kantar. Resultatene brukes hver dag i planleggingen av sendingene og utforming av et bedre programtilbud. Undersøkelsen er også et viktig beslutningsgrunnlag for næringsliv, forskere og offentlig forvaltning. 

Dette dokumentet beskriver hvordan vi henter inn, behandler og bruker dine data til produksjon av offisielle lyttertall. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Ved å delta i Kantar Medieundersøkelsen samtykker du til at vi kan bruke dine personopplysninger som beskrives i disse retningslinjene for personvern.

Hvilken personlig informasjon henter vi inn?

For å kunne delta i Medieundersøkelsen må vi hente inn følgende opplysninger om deg:

  • Navn, bostedsadresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse
  • Informasjon som er relatert til å gjennomføre undersøkelsen, som radio og TV-relatert utstyr, boligtype, internettilgang, fritidsbolig, ferieperioder
  • Bakgrunnsinformasjon som sivilstatus, utdanning, arbeidsstatus, inntekt

Hvordan behandles informasjonen

Norsk Gallup Institutt AS og Kantar AS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Ved deltakelse i Medieundersøkelsen vil vi aldri avsløre din identitet. Din personlige lytting slås sammen med data fra andre husstander før de sendes til våre kunder. Informasjonen om din husstand vil bare bli brukt i analyser og statistiske tabeller for å vise lyttertall og langsiktige trender. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har lyttet til på radio. 

Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere i Norsk Gallup Institutt AS og Kantar AS. Disse medarbeiderne er underlagt streng taushetsplikt, og har plikt til å følge vår standard for konfidensialitet, sikkerhet og personvern. I tilknytning til produksjon av data i Medieundersøkelsen kan utvalgte personer fra Kantar UK ha innsyn i data for drift av undersøkelsen. Disse er underlagt samme strenge krav til behandling av persondata som oss.

Samarbeidspartnere, f.eks. vår gaveleverandør som sender ut gaver, vil kun ha tilgang til nødvendig kontaktinfo for å håndtere leveranser av gaver, herunder navn, adresse, e-post og mobilnummer. De har rutiner for å beskytte denne informasjonen og de kan ikke bruke den til andre formål.

Vi mottar lytterdata fra barn 12 år og eldre i husstanden. Vi vil ikke ta direkte kontakt med barn under 15 år eller innhente personopplysninger uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Innhenting av lytterdata

Vi samler inn lyttertall fra radio ved hjelp av måleutstyret Mediemeter, basert på lydkoder som ligger gjemt i sendingene. Signalene er ikke hørbare for mennesker. Måleenheten fanger kun opp disse lydkodene, og kan ikke “høre” eller registrere samtaler eller andre lyder. Indikatorer plassert i hjemmet forteller om lytting foregår i eller utenfor hjemmet. Disse kommuniserer med måleenheten via Bluetooth. Mediemeteret er utstyrt med et GSM-modem som overfører lytterdata til oss hver natt eller når enheten kobles til laderen. 

Oppdatering av persondata

Det er svært viktig at dataene vi har fra deg er korrekte, og vi vil kunne ta kontakt med deg for å bekrefte og oppdatere dine persondata, samt for å drifte undersøkelsen. Vi kan ta kontakt pr. telefon, brev, e-post eller SMS. Vi stoler på at du vil hjelpe oss med å oppdatere dine persondata, svare nøyaktig og fullstendig på spørsmål og gi oss beskjed dersom det er endringer.

Lagring og sletting av data

Vi tar nødvendige teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle personopplysninger som gis til oss, både ved dataoverføringer og når vi har mottatt persondata. Våre systemer er utformet for å begrense tilgang til persondata og vi samler inn kun det som er nødvendig for å drifte undersøkelsen. Dataene lagres kryptert, og de lagres kun i Europa og i tråd med kravene i den europeiske personvernloven. 6 måneder etter at husstanden avslutter medlemskapet, vil alle personopplysninger knyttet til din husstand anonymiseres i våre systemer.

Retten til innsyn

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Retten til innsyn etter § 18 første og annet ledd i Personopplysningsloven gjelder imidlertid ikke dersom personopplysningene behandles "utelukkende" for statistiske formål og "behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte", jf. § 18 tredje ledd. At behandlingen ikke får direkte betydning for den registrerte, vil si at personopplysningene ikke kan brukes til å fatte beslutninger som får betydning for den registrerte. 

Dette betyr at Kantar og Norsk Gallup gir innsyn i all kontaktinformasjon om det enkelte panelmedlem og i bakgrunnsdata som til sammen utgjør de grunndata vi har om panelmedlemmet og husstanden for å delta Medieundersøkelsen. Vi gir derimot ikke innsyn i innsamlede lytterdata fra husstanden som vi registrerer i forbindelse med Medieundersøkelsen. Dette er opplysninger som utelukkende benyttes til statistiske formål og i henhold til ovenstående er unntatt fra innsynsretten.

Innsyn gis kun til den personen som dataene gjelder og vedkommende må legitimere seg før innsyn kan gis. 

Frivillighet

Det er frivillig å delta i Medieundersøkelsen, og medlemmer kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen ved å kontakte oss på telefon 800 41 440, på e-post mediemeter@tns-gallup.no eller pr. brev. Vi gjør oppmerksom på at dersom et medlem i husstanden velger å trekke tilbake sine persondata, kan ikke husstanden lenger delta i panelet og vi må avslutte samarbeidet med hele husstanden.

Dataansvarlig og henvendelse

Dataansvarlig er Kantar AS, Kirkegata 20, Postboks 240, Sentrum, N-0103 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar finner du på www.kantar.no

Vårt personvernombud kan kontaktes for spørsmål om behandling av personopplysninger. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: bente.pettersen@kantar.com. Eventuelle klager kan stiles til Datatilsynet.

Vi gjennomgår våre retningslinjer for personvern årlig, eller når revisjon anses som nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter. Vi vil informere medlemmene i panelet ved vesentlige endringer, men anbefaler også at du med jevne mellomrom besøker medlemssidene der du finner våre retningslinjer for personvern.