Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Ofte stilte spørsmål

Om paneldeltakelsen

Hvem regnes som bosatt i husstanden?

I utgangspunktet skal alle personer som bor sammen og som administrerer mat og andre husholdningsutgifter som en enhet regnes som bosatt i husstanden.

En del personer oppholder seg utenfor husstanden i kortere eller lengre perioder. Alle slektninger som bor i Panelhusstanden minst fire netter i uken regnes som bosatt i husstanden. Det samme gjør ektefelle/samboer som bor hjemmefra mesteparten av uken, men som kommer hjem til ektefellen/samboeren minst en natt i uken (for eksempel i helgene). Pendlere som har husstanden som sin eneste faste adresse skal også regnes som bosatt i husstanden.

Studenter over 15 år som bor hjemmefra for å gå på skole eller universitet for en periode på minst 6 måneder, skal ikke regnes som bosatt i husstanden, men de kan gjerne få tildelt en fast gjestetast på fjernkontrollen. Hybelboere som sørger for egne måltider regnes heller ikke som medlemmer av husstanden.

Hva skjer med vår deltakelse i panelet dersom vi skal flytte?

Husstanden kan gjerne fortsette som medlemmer av panelet. Ring oss og gi beskjed om når og hvor du skal flytte og om det er endringer i antall husstandsmedlemmer. Måleutstyret pakker du ned og setter opp igjen i ditt nye bosted.

Del lenke Lenke er kopiert
Om måleutstyret

Fjernkontrollen ser ikke ut til å virke. Hvorfor viser ikke måleapparatet de bokstavene som har blitt trykket?

Sjekk at batteriene fremdeles virker. Vi sender nye hvis de er tomme. Batteriene er av typen AAA. Har du slike batterier, kan du bruke dem til du mottar nye fra oss. Hvis det ikke er noe galt med batteriene, sender vi en ny fjernkontroll.

Måleapparatet slår seg ikke på når jeg slår på TV. Hva kan være galt?

Sjekk at alle kabler til måleutstyret er koblet til og at en rød lampe lyser konstant på baksiden av metret. Dersom lampen ikke lyser, kan du ta ut strømkontakten og plugge den i på nytt for å resette metret. Dersom dette ikke hjelper, må du kontakte oss på 800 41 440.

Sjekk også at alt tilkoblet TV-utstyr er tilkoblet den lille koblingsboksen bak på TV med samsvarende farger.

Vi har et TV-apparat som vi for det meste benytter til TV-spill, og kun en sjelden gang til TV-seing. Er det nødvendig å montere måleutstyr på dette TV-apparatet?

Ja, for at vi skal få mest mulig korrekt statistikk over TV-seingen i Norge, skal all bruk av TV-apparatet måles. Både ved TV-seing og ved bruk av TV-utstyr som DVD-spiller/-opptaker, video, TV-spill og lignende. Vi kan ikke se hva slags DVD-filmer du ser på eller hva slags TV-spill du spiller. Det er kun tiden som TV-apparatet er benyttet til annen bruk enn TV-seing og type TV-utstyr som måles.

Hvordan skal vi forholde oss til utstyret når vi reiser bort?

I en del tilfeller vil vår tekniker montere overspenningsvern sammen med måleutstyret. Dersom tekniker ikke har montert overspenningsvern hos deg kan du kontakte oss. Det er viktig for oss at kontaktene står i, da vi ellers får feilmeldinger fra din husstand. Strømkontakter til TV, DVD, video etc. bør tas ut når du reiser bort.

Del lenke Lenke er kopiert