Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Norske lederes mediebruk 2018

Norsk Beslutningstaker Indeks gir svar på ledernes mediebruk.

Kantar har laget en oppdatert rapport om norske leders mediebruk. Norsk Beslutningstaker Indeks er basert på data samlet inn gjennom Kantar sin Forbruker & Media-undersøkelse. I undersøkelsen finnes det en rekke spørsmål som belyser det norske arbeidslivet. Denne rapporten gir innsikt i noen sentrale spørsmål som sysselsetting, arbeidsledighet, stillingstype, sektor for ansettelse. I tillegg gir den et dypere innblikk i norske lederes holdninger, interesser og mediebruk. Her finner vi blant annet at lederne er mindre opptatt av miljø, men mer interessert i jakt, fiske, bil og båt. Ledernes mediebruk endrer seg også, og i 2018 bruker de mindre radio og leser sjeldnere papiraviser enn tidligere. Men de leser flere papiraviser enn gjennomsnittet og de leser oftest Aftenposten, Dagens Næringsliv og VG.

Definisjonen på ledere i denne rapporten er yrkesaktive respondenter som i Forbruker & Media-undersøkelsen til Kantar har svart arbeidsleder, mellomleder, toppleder eller varierer på spørsmålet «Har du en ledende stilling, i så fall hvilken type?».

Lederne blir i rapporten sammenlignet med befolkningen 18+ og den yrkesaktive befolkningen. Toppledere er respondenter som har svart toppleder og som er yrkesaktive. Topplederne blir brukt som sammenligningsgrunnlag på flere steder i rapporten.

Rapporten baseres på befolkningen 18+, hvor vi har en befolkningsstørrelse på 4.166.612 mennesker der utvalgsstørrelsen er 14.343 respondenter.

Den yrkesaktive befolkning utgjør 2.417.858 personer – utvalg 7.557.

Lederne utgjør 1.012.141 personer av den yrkesaktive befolkningen 18+ - utvalg 3.181.

Toppledere utgjør 125.874 av den yrkesaktive befolkningen – utvalg 447.

Pris på rapporten er kr. 15.000,- eks mva.

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.