Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Medieungdom 2021

Medievanene til ungdom mellom 12 og 19 år.

HVA ER MEDIEUNGDOM?

Medieungdom er en sammenstilling av data om mediebruken til ungdom mellom 12 og 19 år. Dataene er primært hentet fra Forbruker & Media, men har også noen innslag fra TVOV-undersøkelsen. Rapporten belyser ungdoms mediebruk fra en rekke vinkler:

  • Tilgang til utstyr
  • Spill
  • Nettsider
  • Sosiale medier og chat
  • Strømmetjenester
  • TV
  • Radio
  • Avis
  • Kino

HVORFOR KJØPE MEDIEUNGDOM

Medieungdom er et «must» for alle som ønsker å forstå utviklingen i mediemarkedet. Den vil også gi stor verdi til journaliser og alle med interesse for ungdomsatferd, samfunnsutvikling og digitalisering.

OM RAPPORTEN

Medieungdom består av en powerpointrapport med grafiske framstillinger og kommentarer, samt enkelte nedbrytninger på aldersgruppene 12-15 år og 16-19 år.

PRIS

Prisen NOK 10 000,- ekskl. mva.

JONAS ØSTNES | Jonas.Ostnes@Kantar.com | 928 47 335