Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Medietrender Senior - det grå gullet

Hverdagen til de vi kaller for det grå gullet er mer digitalt enn hva mange kanskje har et inntrykk av.

Vi ser at internett blir viktigere og viktigere også for denne målgruppen, som for med resten av befolkningen. I denne rapporten ser vi på medie- og forbruksvanene til de kjøpesterke generasjonene over 50 år. Denne rapporten fokuserer primært på personer i alderen 50-79 år, sammenlignet med befolkningen 18-49 år. Er de egentlig så forskjellige? Flere steder i rapporten er det også gjort en finere inndeling på alder, som er følgende; 50-64 år og 65-79 år, da det selvfølgelig er litt forskjell på disse aldersgruppene

Rapporten bygger primært på data fra vår undersøkelse Forbruker & Media, men har også noen innslag fra andre av våre undersøkelser, som blant annet TVOV-undersøkelsen og Interbuss. Forbruker & Media har et utvalg på 15363 personer i alderen 18-79 år og gir oss tall for perioden juli 2017 – juni 2018.

Fra rapporten ser vi at det grå gullet har en god tilgang på utstyr, og de henger med på den digitale utviklingen. I tillegg så har målgruppen helt enestående dekning også hos de tradisjonelle mediene, men blant annet en dekning på hele 89% på kommersiell (linjær-)TV. På toppen av dette så har de en daglig dekning på sosiale medier på 66%. Med andre ord, dette er en målgruppe det burde være mulig å få tak i.

Når man har fått tak i målgruppen, så er det jo relevant å vite hva de faktisk har interesse for og hva de mener. Vi ser i denne rapporten på en rekke livsstilsvariabler som går på holdninger, interesser, gjøremål og meninger. Dette gir oss et godt inntrykk av hvem det grå gullet egentlig er.

Noen av hovedfunnene er at det grå gullet er meget opptatt av helse, og det å holde seg i form ser ut til å være ekstremt viktig. Sammen med dette er reiser og ferier noe som engasjerer. Vi ser at de reiser mer enn tidligere og de sparer heller ikke på pengene når de skal på tur. Reiser og ferie har fått et helt eget kapittel i rapporten.

Rapporten rører også ved temaene bolig, formue og kapitalvarer. Disse temaene viser at vi har med en pengesterk målgruppe å gjøre.

Man trenger ikke grave dypt for å grave frem noe grått gull. For å se hvor man skal grave og hva man bør snakke om, fremkommer av rapporten Medietrender Senior. Vi må ikke glemme at denne målgruppen utgjør hele 44% av den voksne befolkningen, som utgjør over 1,8 millioner mennesker.

Prisen for denne rapporten er 10.000,- (eks. mva).

Om du ønsker å kjøpe den eller har noen spørsmål ta kontakt med Jonas Østnes. . 

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.