Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forbruker & Finanstrender 2018 - Forsikring

Tillit er den sentrale valutaen forsikringsselskap i Norge kan spille på i konkurransen med både bransjefremmede innenlandske og utenlandske aktører. Digitaliseringen byr på mange muligheter. Utfordringen er imidlertid å skape verdi av disse mulighetene uten å tape kundenes tillit. Detter er spesielt relevant innen forsikring, hvor mange frykter at tap av kontroll over egne data kan føre til at en får et dårligere forsikringstilbud.

Rapporten behandler den norske befolkningens forhold til forsikringsleverandører og konkurransesituasjonen i forsikringsmarkedet fra flere vinkler:

  1. Mobilitet & volatilitet i markedet
  2. Kundetyper & holdninger til forsikring
  3. Tillit & innovasjon
  4. Kontaktpunkter

Rapporten bygger på intervju med et befolkningsrepresentativt utvalg med 2.000 personer over 18 år. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med Finans Norge Servicekontor. Resultatene framstilles ved tekst og utstrakt bruk av grafikk.

I tillegg til å beskrive nåsituasjonen i forsikringsmarkedet, vises utvikling for en rekke trekk i markedet.

Rapporten er et «must» for alle som arbeider med ledelse og forretningsutvikling i forsikringssektoren. Den vil også gi stor verdi til journalister, konsulenter og andre med interesse for næringsliv.

Pris for rapporten «Forbruker & Finanstrender 2018 - Forsikring» i PowerPoint-format: kr. 87.000,- (eks. mva)

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.