Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forbruker & Finanstrender 2018 - Bank

Bankmarkedet er i hurtig endring og står overfor store utfordringer som følge av ny konkurranse. I et marked med lav mobilitet av kundeforhold, konkurrerer nye aktører på produktnivå i stedet for å forsøke å vinne hele kunden. Begrepet «disruption» blir dermed mer og mer aktuelt som en beskrivelse av utviklingen i bankmarkedet.

Rapporten behandler den norske befolkningens forhold til banker og konkurransesituasjonen i bankmarkedet fra flere vinkler:

  1. Tillit
  2. Mobilitet & volatilitet i markedet
  3. Vipps, PSD2, GDPR &Co
  4. Kontaktpunkter

 

Rapporten bygger på intervju med et befolkningsrepresentativt utvalg med 2.000 personer over 18 år. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med Finans Norge Servicekontor. Resultatene framstilles ved tekst og utstrakt bruk av grafikk.

I tillegg til å beskrive nåsituasjonen i bankmarkedet, vises utvikling for en rekke trekk i markedet.

Rapporten er et «must» for alle som arbeider med ledelse og forretningsutvikling i banksektoren. Den vil også gi stor verdi til journalister, konsulenter og andre med interesse for næringsliv.

Pris for rapporten «Forbruker & Finanstrender 2018 - Bank» i PowerPoint-format: kr. 87.000,- (eks. mva)

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.