Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar TNS Energibarometer 3. kvartal 2018

Energibarometeret fra Kantar TNS følger og kartlegger forbrukeres holdninger, interesse og atferd knyttet til energispørsmål. Siden 1997 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert kvartal, og gir derfor en unik innsikt i utvikling og trender i kraftbransjen over en tidsperiode på over 20 år.

Energibarometeret systematiserer og gir verdifull informasjon om en av landets viktigste bransjer og vil kunne ha verdi som et strategisk verktøy for aktører som opptrer både direkte og indirekte med kraftmarkedet. Rapporten viser utviklingen i bransjen fra et forbrukerperspektiv, og undersøker forbrukeres bytteatferd, tilfredshet og kjennskap til strømleverandører og nettvirksomhet. Videre omfatter rapporten oversikt over strømleverandørers attraktivitet, bransjens omdømme og følger av aktuelle utrullingen av AMS. Tematisk omfang i undersøkelsen, samt hyppig gjennomføring gjør at Energibarometeret tilbyr svært aktuell og nyttig informasjon til alle som er opptatt av bransjen eller har en relasjon til kraftnæringen.

Undersøkelsen gjennomføres hvert kvartal, med minimum 1000 intervju. Utvalget er trukket landsrepresentativt på husstandsnivå.

Pris for rapporten "Kantar TNS Energibarometer 3. kvartal 2018" er: kr. 39 000,- (eks. mva).

Til høyre på siden får du tilbud om å laste ned et utdrag. For denne rapporten har vi valgt, i stedenfor et utdrag, å gi gratis tilgang til fjorårets rapport i sin helhet, "Kantar TNS Energibarometer 3. kvartal 2017". 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.