Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Seminar om neste generasjon medianalyse

Ca. 80 kommunikasjonsarbeidere var samlet i Mathallen torsdag 10. januar 2013 for å høre TNS Gallup og Opoint fortelle om hvordan neste generasjon medieanalyse vil bidra til å effektivisere kommunikasjonsarbeid i Norge.

Av Svein Roar Hult, tekst og foto

TNS Gallup og Opoint har innledet et samarbeid om å utvikle medieanalyser som dekker kommunikasjonsavdelingenes behov bedre enn de analysene som gjøres i dag, neste generasjon medieanalyser. Kombinasjonen av de ulike datakildene og kompetansebasene som TNS Gallup og Opoint har, gir helt nye muligheter for å besvare kommunikasjonssjefenes sentrale spørsmål. I seminaret ble samarbeidet og de nye mulighetene dette gir, belyst og i tillegg fikk vi spennende innspill fra Ingeborg Volan i Gambit H+K og Marius Jensen i Vizeum.

Nils Petter Strømmen fra TNS Gallup og Terje Andersen fra Opoint åpnet ballet med å vise hvordan ulike datakilder i kombinasjon kan gi bedre grunnlag for å 1) planlegge kommunikasjonstiltak (hvor og hvordan skal jeg nå målgruppen?), 2) dokumentere gjennomslag (hva og hvor kommer på/ut?) og 3) måle effekter av kommunikasjonstiltak (til hvem og med hvilken effekt?).

nils petter strommen og terje andersen opointnils petter strommen og terje andersen opoint

Terje Andersen, Opoint og Nils Petter Strømmen, TNS Gallup.

Eirik Ekrann fra TNS Gallup presenterte neste generasjon medieanalyse i praksis med case «Elsikkerhetskampanjen», gjennomført for Hafslund og Direktoratet for samfunnssikkerhet. Med denne kampanjen ønsket en å oppnå at nordmenn i større grad skal trekke ut støpselet fra stikkontakten for dermed å redusere antall branntilfeller i Norge. Kampanjen oppnådde svært stor rekkevidde både i redaksjonell sammenheng og gjennom betalt kommunikasjon. Både betalt og ubetalt kommunikasjon bidro til betydelige kampanjeeffekter. De sterkeste effektene ble imidlertid oppnådd når betalt og ubetalt kommunikasjon virket i kombinasjon og skapte synergieffekter.

-Enova har oppnådd økt innsikt i hvilke effekter de skaper gjennom sin kommunikasjon ved at vi kobler medieanalyser fra Opoint og omdømmeanalyser fra TNS Gallup, fortalte Craig Murray fra Opoint. Vi ser f. eks. at for å forstå effekten av mediedekning på Enovas omdømme, må vi ta hensyn til den samfunnsmessige konteksten for mediedekningen. I Enovas tilfelle betyr strømprisen på tidspunktet for mediedekning mye for de omdømmeeffektene som skapes.
 

mathallen
Mathallen på Vulkan var et spennende sted å arrangere seminar.

- Det er en myte at vi har sluttet å se TV direkte, framholdt Nils Petter Strømmen. Tidsforsinket TV-seing utgjør mindre enn 4% av all TV-seing i Norge i dag. Denne og flere mediemyter sto for fall da Nils Petter analyserte medieutviklingen i Norge.-Vi ser tre trender innen kommunikasjon som vil bli svært viktige i 2013, fortalte Ingeborg Volan.

#1: Kommunikasjon blir mer INDIVIDUELL. Folk iscenesetter seg selv i sosiale medier og de vil selv bestemme når andre kan kommunisere med dem.

#2: Kommunikasjon blir mer MOBIL. Google anslår at vi vil få 18 ganger dobling av mobil datatrafikk i perioden 2011 til 2016. Lag internettsider som er «mobile ready»!

#3: Kommunikasjon blir mer VISUELL. Bilder og video blir stadig viktigere for å nå fram med kommunikasjon. Og kommunikasjon med bilder og video deles i langt større grad enn kommunikasjon uten slike visuelle elementer.

marius jensen vizeummarius jensen vizeum
Marius Jensen, Vizeum

-Vi har gått fra «å reise til et sted» til «å reise for å reise». Fra ferien til feriene. Fra Gran Canaria til Thailand. Fra danskebåten til London. Fra arbeidsklemma til fritidsklemma. –Dette kalte Marius Jensen «Den Moderne Folkeligheten». Han har vært redaktør for den fascinerende boka om dette fenomenet, utgitt av Aegis Media. Boka har et rikt billedmateriale. Det fantes ikke budsjett til å kjøpe dette. Derfor er alle bildene i boka crowdsourcet av ansatte i Aegis media Norge ved bruk av Instagram og helt gratis!

faglig og sosialt oddveig telle marianne moen hege kolbergfaglig og sosialt oddveig telle marianne moen hege kolberg
En viktig side ved å gå på seminar, er å utvide det faglige og sosiale nettverket sitt. Fra venstre: Oddveig Telle fra If, Marianne Moen fra Norsk Romsenter og Hege Kolberg fra Canon Norge.

Presentasjonene:

Neste generasjon medieanalyse, Nils Petter Strømmen, TNS Gallup
Kampanjeevaluering Hafslund-DSB, Eirik Friberg Ekrann, TNS Gallup
Fakta og myter om medieutviklingen, Nils Petter Strømmen, TNS Gallup
Tre trender i kommunikasjon, Ingeborg Volan, Gambit H+K
http://denmodernefolkeligheten.no/om-dmf/ , Marius Jensen, Vizeum

Dersom du ønsker mer informasjon om neste generasjon medieanalyse, ta gjerne kontakt med:

Nils Petter Strømmen, tlf. 928 10 087, nils.petter.strommen@tns-gallup.no,
Kari Nordstad, tlf. 930 67 025, kari.nordstad@tns-gallup.no eller
Veronica Ressem, tlf. 412 30 395, veronica@opoint.com eller
Therese Mohn, tlf. 400 64 640, therese@opoint.com