Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

PR-analyse - mer enn å telle klipp

For å synliggjøre verdien av medierettet PR-arbeid og mene noe om hvilken betydning medieomtale har for en virksomhet, har klipptelling vært et viktig verktøy. I dag er metodene adskillig mer avanserte og gir omfattende innsikt om hvem du treffer og hvilke resultater medieeksponeringen gir.

Klipptelling, i kombinasjon med en innholdsanalyse, har gitt god innsikt for dem som utformer og gjennomfører kommunikasjonstiltak mot media. Ikke minst har klippene i seg selv vært en viktig faktor når budsjetter skulle skrives og sikres. Jo flere klipp, jo større effekt, har lenge vært en etablert sammenheng. Problemet med denne metoden har imidlertid vært at den ikke gir spesielt mye kunnskap om hvilken effekt oppslagene har på målgruppene og i hvilken grad publisiteten støtter opp om virksomhetens målsettinger. Beslutningsgrunnlaget for å utforme nye tiltak og allokere kommunikasjonsbudsjettene har med andre ord ikke vært godt nok.


Et bedre beslutningsgrunnlag
Da TNS Gallup etablerte en egen avdeling for PR-analyse i 2012 var det nettopp for å bruke det vi sitter på av data, kunnskap og verktøy for å gi kommunikasjons- og PR-avdelingen et bedre grunnlag å utforme nye tiltak på, og metoder for å evaluere avkastningen av de tiltakene som er gjennomført. Ambisjonen er å kombinere den tradisjonelle innholdsanalysen av medieoppslag med publikumsdata og intervjubaserte målgruppestudier. På denne måten kan vi ikke bare si noe om hva som har gått ut i mediene, men også hva som gikk inn hos publikum.

Dermed er vi i stand til å levere målgruppeinnsikt gjennom hele kommunikasjonsprosessen og beslutningsstøtte som er relevant på alle nivåer i organisasjonen. Det gjelder ikke minst for de som avgjør kommunikasjonsenhetens budsjetter og som deltar i utformingen av markeds- og kommunikasjonsstrategien og de påfølgende tiltakene.

Analysemodellen
PR-analysen består av verktøy og innsikt som til sammen skal gi beslutningsstøtte i planleggingen (Planlegge), gjennomføringen (Dokumentere gjennomslag) og evalueringen (Måle effekt) av kommunikasjonsarbeidet mot media.Analysemodell for å beregne effekt og samspill mellom ulike kanaler i en el-sikkerhetskampanje gjennomført for Haslund/DSB

Kampanjens kompleksitet, og selvsagt oppdragsgivers analysebudsjett, vil være avgjørende for hvilken tilnærming vi vil anbefale Den siste metoden vil imidlertid alltid være å foretrekke hvis ambisjonen er å avdekke effekter av og samspill mellom flere ulike kanaler, for eksempel redaksjonell omtale og reklame.

Ønsker du å vite mer om TNS Gallup og PR-analyse? Kontakt Nils Petter Strømmen på mobil 47 928 10 087 eller epost Nils.Petter.Strommen@tns-gallup.no.
Nils Petter Strømmen er seniorkonsulent i TNS Gallups avdeling for PR-analyse. Han er utdannet medieviter fra Universitet i Oslo.