Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

PR-analyse

Godt planlagt og gjennomført PR-arbeid skal sikre at virksomheten kommuniserer med målgruppen på en effektiv måte og på de plattformer og i de kanaler der den til enhver tid kan nå frem.

Godt PR-arbeid øker sannsynligheten for at potensielle kunder og andre relevante grupper mottar og forstår budskapet, forsterker eller endrer holdninger eller forandrer adferd. Dette er med på å gi virksomheten et grunnlag for økt vekst.

I situasjoner hvor PR-aktiviteten ikke er planlagt, men et resultat av uforutsette hendelser, er det like viktig å forstå hvilke kanaler som er de best egnede til å kommuniserer i og hvilke buskap som når frem og som har effekt.

Utfordringene i dagens medielandskap er at antall kommunikasjons- og markedsføringskanaler øker, både i antall og kompleksitet. Derfor vokser også behovet for å forstå de fortjente mediene og deres effekter.

Informasjon og innsikt som er viktig i PR-arbeidet er for eksempel:

  • Evaluering av egen kommunikasjonsaktivitet
  • Kontroll på hvordan andre omtaler egen virksomhet og hva i omgivelsene som kan påvirke virksomheten direkte eller indirekte via bransjen man opererer i
  • Evaluering av virksomhetens omdømme der man kan benytte en 360 graders tilnærming og knytte analysen av fortjente medier til betalte kampanjer. På den måten får man kartlagt om aktiviteter i fortjente medier støtter opp under kampanjens mål

For å synliggjøre resultatene av medierettet arbeid og slå fast hvilken betydning medieomtale har for en virksomhet, er det ikke tilstrekkelig å telle medieoppslag. Selv med en kvalitativ innholdsanalyse av oppslagene vil bildet være ufullstendig.

ill_prosessenill_prosessen

Et godt grunnlag for PR-arbeidet

Analyse av tiltak og resultater oppnådd i fortjente medier er en effektiv måte å forbedre en virksomhets medieprofil på – og på den måten være med på å legge et grunnlag for vekst. Dette kan gjøres som en enkeltstående medieanalyse eller som en del av virksomhetens totale markedsanalyseløsning.

Kantar sitter på unike databaser som viser folks mediebruk. Vi kan derfor sette sammen analyseløsninger som ikke bare sier noe om hva som har kommet ut i mediene, men også hva som gikk inn hos publikum. I tillegg bruker vi disse dataene til å finne fram til medier som er best egnet for å nå målgruppen.

Slik kan vi levere målgruppeinnsikt gjennom hele kommunikasjonsprosessen:

  • Planlegging:  Hvor og hvordan skal jeg nå ut til målgruppen?
  • Dokumentere gjennomslag: Hva kom ut hvor?
  • Måle effekt: Hvem har vi nådd med medieomtalen og hvilken effekt har det gitt?

Våre analyser tar utgangpunkt både i Kantar's fortløpende undersøkelser om medieutviklingen* og skreddersydde publikumsundersøkelser. Vi hjelper deg å nå ut og inn til målgruppen din og gir deg svar på hvordan henholdsvis positiv og negativ publisitet rundt din virksomhet påvirker publikum.

Våre erfarne medieanalytikere vil kunne gi deg faktabaserte råd, både i strategiske prosesser og i forbindelse med taktiske kommunikasjonsfremstøt.

*Forbruker & Media, Interbuss, Social Media Tracker, Kanalvalg, Mediebarn og Tjuefiretimer.