Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Behaviour Change (Sosial Marketing) - atferdsanalyser

Gjennom vårt globale nettverk i TNS har vi etablert Behaviour Change Institute. Det består av senior TNS forskere og ledende internasjonale akademikere. Instituttet bruker nyeste tenkning innen atferdsvitenskap og atferdsøkonomi for å utvikle et bransjeledende rammeverk som leder vår forskning på dette området.

Rammeverket bygger på kunnskap om hvordan mennesker utvikler atferd og hvilke mekanismer som ligger til grunn for endring av atferd. På dette området konkurrerer vi mot de spesialiserte forskningsmiljøene innenfor blant annet rusforskning, forbruksforskning, forskning omkring oppvekst og aldring, ernæring, trafikkatferd, kriminalitet. Vår ambisjon er å etablere et enda bedre nettverk mellom forskningsmiljøene i Norge, slik at de samfunnsvitenskapelige studiene som gjennomføres har et bredest mulig metode- og analysegrunnlag.

TNS Behaviour Change Framework har følgende fordeler:

  • Enkelt og pragmatisk - lett å forstå og bruke, fungerer i den virkelige verden
  • Robust - solid forankret i den aller nyeste tenkning i atferdsteori og atferdsøkonomi
  • Omfattende - TNS Behaviour Web sikrer at ingenting faller utenfor og at forskningsprosessen dekker alle relevante aspekter av problemstillingen

Regjeringer og store frivillige organisasjoner rundt om i verden bruker TNS Behaviour Change rammeverk for å hjelpe dem å planlegge, gjennomføre og evaluere atferdsendring og sosiale markedsføringprogrammer.

Figur: Helhetlig analyseverktøy for atferdsforskning 

ill atferdsforskningill atferdsforskning

Samfunnsvitenskapelige analyser som kartlegger befolkningens og ulike segmenters atferd, må inkludere spørsmål som kan vurdere de ulike virkemidlenes effektivitet. Vil opplysning og informasjon være tilstrekkelig, eller må myndighetene ta i bruk lover og forskrifter, økonomiske eller fysiske virkemidler?