Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Hvordan kontakter vi deg?

Vi har mange metoder å kontakte deg på. Her finner du en oversikt over de metodene vi benytter. Du vil også finne kontaktinformasjon.

Medarbeider på call senter

E-post

Når vi skal intervjue våre kunders kunder er e-post en hyppig brukt intervjukanal dersom slik kontaktinformasjon finnes. Vi får i slike tilfeller tilgang til et utvalg med e-postadresser fra kunden. Rutinene vi følger for dette, er i tråd med kravene i personvernloven. Det vil normalt fremgå av følgebrevet hvilke kunde vi gjennomfører undersøkelsen på vegne av.

Har du spørsmål om undersøkelser på e-post kan du kontakte oss på:

E-post: survey@norskgallup.no

Del lenke Lenke er kopiert
Telefon

Norsk Gallup gjennomfører årlig et stort antall spørreundersøkelser over telefon på vegne av våre oppdragsgivere.  Vi benytter telefon fordi vi ønsker å komme i kontakt med flest mulig. For å oppnå gode og pålitelige resultater er det viktig at flest mulig av dere som kontaktes, deltar på undersøkelsen.

Vi har ansatt omkring 150 intervjuere, og vi stiller høye krav til gjennomføringen av intervjuet. Det er viktig for oss at dere som svarer, opplever intervjueren som engasjerende, positiv og effektiv i gjennomføringen.  Alle intervjuere har gjennomgått et kurs før starter arbeidet, og følges tett av Supervisors gjennom hele arbeidsforholdet.

Når kan du bli kontaktet:

Vi ringer privatpersoner hovedsakelig i tiden mellom 16:30 – 21:00 (mandag til fredag) og 12:00 – 18:00 (lørdag og søndag)

Har du spørsmål om undersøkelser over telefon kan du kontakte oss på:

E-post: survey@norskgallup.no

Gratis grønt nummer: 800 84 702 

Del lenke Lenke er kopiert
SMS-utsendelser

Norsk Gallup sender også ut undersøkelser via SMS. Disse inneholder en link og man svarer på undersøkelsen på mobiltelefonen (nettsiden du kommer til når du klikker på linken er mobiltilpasset).
Vi benytter gjerne denne metoden når vi ønsker å komme i kontakt med flest mulig i en tidsavgrenset periode.
Det er helt trygt å svare, og du forblir selvfølgelig anonym når du svarer på våre online undersøkelser.

Har du spørsmål om onlineundersøkelser via SMS kan du kontakte oss på:

E-post: survey@norskgallup.no

Gratis grønt nummer: 800 84 702

Del lenke Lenke er kopiert
Facebook

Facebook brukes hovedsakelig til rekruttering av fokusgrupper og andre undersøkelser. Ved å bruke Facebook kommer vi i kontakt med bestemte målgrupper. Det kan for eksempel være «kvinner 30-40 år bosatt i Nordland»

Vi definerer kriterier som geografi, alder og kjønn, og ved noen anledninger andre kriterier. Deretter betaler vi Facebook for å sende en annonse til disse personene. I annonsen legger vi ved en lenke til en undersøkelse, der de personene som velger å delta, kan sjekke om de er i målgruppen for fokusgruppen eller undersøkelsen.

Facebook gir oss aldri noen form for kontaktinformasjon på de personen som får annonsen. Den eneste kontaktinformasjonen vi har tilgang på er den en respondent selv oppgir i undersøkelsen.

Når en person har gjennomført en undersøkelse og er i målgruppen vil hun eller han få tilbud om å delta på fokusgruppe/ undersøkelse. Dersom vedkommende takker ja til dette, vil en av våre intervjuere ta kontakt på telefon for å bekrefte avtalen. 

Del lenke Lenke er kopiert
Postale undersøkelser

Fordi vi ikke kan nå alle på telefon eller e-post gjennomfører vi også en del postale undersøkelser. I mange tilfeller kan disse også besvares på internett. Det vil da følge med instruksjoner om dette i et vedlagt informasjonsbrev.

Vi har lang erfaring med gjennomføring av postale undersøkelser og skanner rundt million sider årlig.

Har du spørsmål om postale undersøkelser kan du kontakte oss på:

E-post: survey@norskgallup.no

Gratis grønt nummer: 800 84 700 

Del lenke Lenke er kopiert
Personlige undersøkelser

Noen undersøkelser må gjennomføres personlig, det vil si at du blir intervjuet av intervjueren der du er. Typisk for slike undersøkelser er at vi intervjuer brukere av ulike tjenester. Det kan være besøkende på museum, konserter e.l., eller brukere av ulike transporttjenester.

Slike undersøkelser gjennomføres hovedsakelig ved at en intervjuer deler ut et skjema som du fyller inn der og da. Det er også mulighet for å motta en link til undersøkelsen via SMS. Da registrerer intervjueren ditt nummer. Dette blir kun brukt til dette formålet.

Har du spørsmål om personlige undersøkelser kan du kontakte oss på:

E-post: info@tns-gallup.no

Del lenke Lenke er kopiert