Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

TNS Gallup Dagsbuss

Det er du som kunde og ikke vi som skal avgjøre når feltarbeidet skal starte.

Hvorfor hver dag? 

Mange virksomheter blir brått klar over at de trenger informasjon fra markedet som innspill til en beslutning eller et møte som skal være om kort tid. Eller de kan ha behov for å starte testingen av en annonsekampanje allerede på lørdag eller søndag. Det kan ofte være vanskelig å få tilgang til ledig kapasitet hos instituttene når slike situasjoner oppstår. Vi ønsker å ta vare på kundene våre gjennom å tilby fleksible løsninger. Dette løser vi blant annet gjennom Gallup Dagsbuss. Dette er et tilbud til de virksomheter som selv ønsker å bestemme tidspunktet for oppstart av undersøkelsen, og samtidig opprettholde kravet til representativitet, kvalitet og kost/nytte-aspektet i prosjektet.

Hva er Gallup Dagsbuss?

Målgruppen for undersøkelsen er Norges befolkning over 15 år. Det trekkes et representativt utvalg av befolkningen. Når vi ringer ber vi om å få snakke med den i husstanden som er over 15 år og som sist hadde fødselsdag. På denne måten oppnår vi et tverrsnitt av den voksne befolkningen. Av den grunn har vi valgt å legge datainnsamlingen for Gallups politiske barometer til Dagsbussen.  Det går alltid en buss i Gallup. Hver dag settes det opp en ny buss med et nytt utvalg. I løpet av fem dager er det gjennomført 1000 intervju. Hvor mange intervju man ønsker gjennomført er opp til den enkelte, men det mest vanlige er 1000 dersom man ønsker et landsrepresentativt utvalg og akseptable feilmarginer (+/- 3%). Det gjennomføres 200 intervju per dag. Buss’en består av vidt forskjellige spørsmål fra ulike oppdragsgivere. Ved å la flere virksomheter delta med sine spørsmål fordeles kostnadene på flere parter. Dette medfører at kundene kan få markedsinformasjon på en rask og effektiv måte til en gunstig pris.

Tidsrammer

Dersom vi mottar innspill til spørsmål senest to dager før du ønsker at feltarbeidet skal starte, har vi tilstrekkelig tid til å utforme spørsmål og gjøre de nødvendige testene for å sikre kvaliteten i undersøkelsen.

1000 husstander

En buss bestående av 1000 respondenter vil gi et landsrepresentativt inntrykk av befolkningen. Vi innhenter opplysninger om respondenten selv og om hans eller hennes husstand.

Kontakt oss to dager før

Dersom du ønsker en undersøkelse basert på svar fra 1000 respondenter vil du ha resultatene i løpet av 11 dager. Velger du 500 respondenter, er dataene klare etter seks dager. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke intervjuer mellom jul og nyttår, i påskeuken og i juli måned. Årsaken er at på disse tidspunktene er mange på ferie. Dette påvirker representativiteten i tallmaterialet.

Rapportering

Første hverdag etter avsluttet feltarbeid legges resultatene ut for videre bearbeiding. Åpne spørsmål grupperes og kodes og det utarbeides tabeller. Hvis du ønsker kan du når som helst mens feltarbeidet pågår få en foreløpig utskrift av svarfordelingen på dine spørsmål. Dersom du har avtale om å motta datafil vil du kunne få denne to dager etter at feltarbeidet er avsluttet. Har du bestilt grafikk eller kommentarrapport vil dette ta noe lenger tid å utarbeide. Avtale om leveringstidspunkt gjøres med din kontaktperson i Gallup.