Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Telefonintervju - CATI

Intervjuerne og kvaliteten på intervjuarbeidet er et viktig element for undersøkelsens validitet og reliabilitet.

TNS Gallup tok i bruk CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) tidlig på 80-tallet, som et av de aller første instituttene i Norge. Vår telefonintervjuavdeling utviklet seg raskt til å bli landets ledende og vi besitter stor kompetanse og erfaring innen gjennomføring av telefonintervju.

Vi har en teknisk løsning som både betjener er sentralt og et desentralt intervjukorps, begge deler med full kontroll og innsyn fra våre intervjuledere. Det sentrale intervjukorpset er plassert i våre lokaler i Kirkegata 20 mens det desentrale består av intervjuere som arbeider hjemmefra eller i lokale sentre.

Intervjuerne og kvaliteten på intervjuarbeidet er et viktig element for undersøkelsens validitet og reliabilitet. For å komme i betraktning som telefonintervjuer i TNS Gallup, må man først gjennom et ansettelsesintervju ved personlig fremmøte. Deretter får man eventuelt tilbud om å delta på intervjuerkurs. Etter at kurset er gjennomført, velger vi ut hvem som skal tilbys jobb. Vi ønsker å tilrettelegge for et godt, kvalitativt intervjuarbeid. Dette er videreført i oppfølgingssystemer og planmessig tilbakemelding til intervjuerne.

To andre faktorer som er svært vesentlige for undersøkelsens validitet og reliabilitet, er hvilket inngangsspørsmål som benyttes og antall tilbakeanrop ved ikke svar. Disse faktorene påvirker utvalgets kvalitet og det er viktig å tilpasse dette til problemstillingene som skal belyses.
Vi vil gjerne vise frem vår telefonintervjuavdeling og kunder er velkomne etter avtale med deres faste kontaktperson i TNS Gallup.