Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Internettbasert datainnsamling - CAWI

Vi ønsker å tilby markedet det beste når det gjelder metodikk, driftsstabilitet og teknologi innen internettbasert datainnsamling. Det er spesielt viktig, at respondentene finner det enkelt og problemfritt å besvare spørreskjemaene.

CAWI står for Computer Aided Web Interviewing. Etter en beskjeden oppstart I 1997 utgjør CAWI nå en betydelig del av vårt feltarbeid. Forutsetningen for å benytte denne type feltarbeid, er at de som skal svare har tilgang til en PC med Internett, e-mail og en web-browser.

Det er tre hovedmåter å gjennomføre denne type undersøkelse på:

1. man har respondentenes e-mail adresse

2. invitasjon via pop-ups, banner etc på utvalgte web-sider

3. panel.

Hvis vi kjenner e-mail adressene til de som skal motta spørreskjema, så sender vi dem en mail med en URL-adresse (Internett adresse) til hvor de finner spørreskjemaet. Selve utfyllingen av skjemaet skjer på Internett gjennom web-browseren. Hvis vi ikke kjenner e-mail adressene til de vi ønsker å spørre, så kan undersøkelsen legges opp som en såkalt ”pop up” undersøkelse på en web-side. Det betyr at hver n-te som besøker en bestemt web-side kan få spørsmål om å delta på en undersøkelse. Selve utfyllingen skjer på samme måte som beskrevet ovenfor.

Størst vekst ser vi på bruk av GallupPanelet. GallupPanelet er en stor base av respondenter, som har sagt seg villige til å motta forespørsel om å delta på web-baserte undersøkelser. En av fordelene, er at vi allerede har innhentet omfattende bakgrunnsdata til disse deltakerne. Det setter oss i stand til å forhåndsplukke særskilte målgrupper og gjennomføringen går meget raskt.

Vi ønsker å tilby markedet det beste når det gjelder metodikk, driftsstabilitet og teknologi innen dette området. Det er spesielt viktig, at respondentene finner det enkelt og problemfritt å besvare spørreskjemaene. Hvis ikke vil man raskt oppleve å få svært mange negative reaksjonen og undersøkelsen vil utvalgsmessig bli ødelagt. Det er verd å merke seg, at denne type undersøkelse er langt mer interaktiv enn de fleste andre metodene. Internettbrukere kommuniserer raskt via mail og forventer svar. Dette krever at datasystemene er dimensjonert for å håndtere mange samtidige brukere og at systemene alltid er tilgjengelig – 24 timer i døgnet – syv dager i uken. I tillegg bør det være en hot-line telefon respondentene kan ringe, hvis de skulle oppleve problemer. Dette krever store investeringer i infrastruktur og betydelige kostnader knyttet til drift.

Kantar har angrepet dette ved å bygge opp et eget driftssenter i London. Her er det lagt betydelig vekt på driftssikkerhet og alternative kommunikasjonsveier mot Internett. I tillegg har vi et eget hot-line senter i Norge, for å håndtere eventuelle spørsmål fra respondenter.