Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

GallupPanelet

GallupPanelet er Kantars aksesspanel for spørreundersøkelser. Panelet består av ca. 40 000 personer som regelmessig svarer på spørreundersøkelser på internett.

GallupPanelet er satt sammen med tanke på representativitet, og målsetningen er at GallupPanelet skal være et Norge i miniatyr som gjenspeiler hele landets befolkning. Dette er oppnådd gjennom rekruttering hovedsakelig på landrepresentative CATI-undersøkelser. GallupPanelet holder svært høy standard, og driften av panelet er blant få i Europa som er sertifisert etter ISO 26362:2009: «Access panels in market, opinion and social research -- Vocabulary and service requirements»

GallupPanelet: Norges beste aksesspanel

Vi mener at GallupPanelet er Norges beste aksesspanel. Dette fordi vi setter respondenten i fokus og bruker store ressurser for å sikre at vi til en hver tid har best mulig kvalitet. Vi fokuserer på kvalitet i vedlikehold, oppfølging og rekruttering av medlemmer i GallupPanelet, og vi er opptatt av å sikre gode, konsistente og representative data.

Vi har gode rutiner for hvordan panelundersøkelser gjennomføres. Hver respondent inviteres til et begrenset antall undersøkelser i måneden, som sammen med en moderat insentivstruktur sikrer høy deltakelse over tid og få uttrøttingseffekter. Våre undersøkelser gjennomføres «single source» uten bruk av underleverandører for paneldeltakere, og for å sikre kvaliteten bruker vi våre egne skjemaverktøy, databaser og vårt eget intervjusystem.

Vi har et stort sett med oppdaterte bakgrunnsvariabler om våre respondenter. Dette er en fordel både for kunde og deltaker, da dette betyr at samme spørsmål ikke stilles gang på gang, og at vi kan nå spesielle målgrupper uten å måtte «spørre oss fram». Bakgrunnsopplysningene om medlemmene oppdateres minst en gang i året.  Vi bruker en aktiv paneldatabase, som betyr at vi forutsetter aktivitet siste 120 dager fra et medlem for at medlemmet «teller med» i panelet. Panelet vedlikeholdes og følges opp med mål om at flest mulig skal være aktive til en hver tid: dette medfører at vi har lavt frafall og konsistent høye svarprosenter.