Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar Online (Gallup PC)

Kantar Online (Gallup PC) er Kantar TNS sin egen Windows programvare som inneholder data fra undersøkelsen Forbruker & Media. Med Gallup PC kan brukeren gjøre komplekse analyser på egenhånd. Tabeller, kart og segmenteringsverktøy er noen av mange verktøy tilgjengelig i programvaren. Med opplæring hos oss, noe som er inkludert i en abonnementsløsning, vil man raskt komme seg opp på et tilfredsstillende nivå. Programvaren har funksjonalitet som eksporterer tabeller og modeller til kjent programvare som Excel og PowerPoint. Programvaren blir hyppig oppdatert og formidlet til våre kunder.

Forbruker & Media er en undersøkelse som er gjennomført siden slutten av 80-tallet, og det finnes digitale baser helt tilbake til 1993. Undersøkelsen gjennomføres kontinuerlig gjennom året og har to rapporteringer: TLF-delen kommer gjerne ca. 2-4 uker før MGI-delen av undersøkelsen. Basene distribueres på våren (februar/mars) og høsten (september/oktober). Rapporteringene inneholder data fra foregående 12 måneder. Dvs. at vårrapporteringen inneholder data fra 1. januar og til 31. desember. For høstrapporteringen vil data samlet inn fra 1. juli til 30. juni inngå. Vi tilbyr også arkivbaser tilbake til 1993 for de som trenger å dokumentere trender i sine analyser.

Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen. Den er Norges største medie- og markedsundersøkelse, og gjennomføres kontinuerlig gjennom hele året. Forbruker & Media inneholder dekningstall for:

 • Aviser/eAviser
 • Magasiner
 • Radio
 • TV
 • Nettsteder/Nettaviser
 • Sosiale medier
 • Strømming 

I tillegg kartlegger undersøkelsen informasjon om livsstil, forbruk, merkevarer, kapitalvarer, beslutningsmyndighet i arbeid/yrke, samt demografi og geografi.

 

Bruksområder

Opplysningene fra undersøkelsen er for Gallups samarbeidspartnere et meget viktig grunnlag for ulike typer beslutninger som tas. 

F&M gir mulighet til å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed et viktig arbeidsredskap for mediebyråer, annonsører, medier og reklamebyrå når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer.

Data og analyser fra F&M danner grunnlaget for segmenterings- og markedsverktøyene:

 • Gallup Kompass
 • SemioMetrie
 • Sosioraster
 • Mediekartet
 • Kommunikasjonskartet
 • Markedskartet
 • Push-Pull-modellen

Dette er verktøy som daglig brukes av medier og mediebyråer.

 

KJØP AV ABONNEMENT, DATA ELLER ANALYSER

ABONNEMENT: Prisene i Gallup PC er differensierte på bakgrunn av hva du trenger og hva slags type lisens man skal ha. Det er mulig å kjøpe de indeksene med informasjon en selv ønsker, og betale ut fra dette. Behovet kan være forskjellig fra bedrift til bedrift, men ofte vil man greie seg med et utvalg av modulene og kanskje en enbrukerløsning. Modulene er både ulike medieindekser som TV eller avis, eller markedsindekser som livsstil eller forbruksvaner. Indeksene er delt inn i 5 medie- og 9 markedsindekser.

TABELLKJØRINGER: Ved bestilling av tabellkjøringer og kart vil dere få tilgang til data som belyser deres medium, produkt(er), konkurrenter, bransje e.l. gjort av en av våre konsulenter i Gallup PC. En behovsanalyse gjøres på forhånd per telefon, og leveransen skjer som rå-tabeller levert i Excel-format.

ANALYSER: Har man behov for ferdige analyser eller rapporter, kan man bestille dette hos en av våre forretningsutviklere. På samme måte som ved en ren dataleveranse, vil en behovsanalyse være nødvendig for å avdekke hvor omfattende rapporten skal være. Pris vil være avhengig av datagrunnlaget samt timespris for rapportskriving.

 

Ta kontakt ved spørsmål, eller for bestilling av programvare:

Support/salg/kursleder

Marthe Jørgensen

marthe.jorgensen@kantar.com

92 65 25 14

 

Support/salg/kursleder

Jonas Østnes

jonas.ostnes@kantar.com

92 84 73 35