Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Infosys+ Internet - dybdeanalyse data fra Norsk InternettPanel

Vi rapporterer daglige data fra Norsk InternettPanel i analyseverktøyet InfoSys+ Internet.

InfoSys+ Internet er et verktøy for dybdeanalyse av paneldata, som gir mulighet for analyse av nettbesøk på en rekke demografi- og dekningsvariabler, affinitet, saturation og tid brukt. InfoSys+ Internet er således et veldig nyttig analyseverktøy for å kartlegge hvilke parametere ulike nettsteder er best på i forhold til andre aktører. Dette gir mulighet til solid dokumentering i markedet.

InfoSys+ Internet er spesiallaget for håndtering av paneldata og gir mulighet for analyse av ordinær nettbruk, streaming og mobiltrafikk i ett og samme verktøy. InfoSys+ Internet inneholder daglig oppdaterte datasett. Det innebærer at viktig informasjon om befolkningens nettbruk raskt er tilgjengelig, og gir mulighet til å følge utviklingen raskest mulig. 

InfoSys+ Internet er et fleksibelt analysesystem som kan skreddersys ulike behov. All paneldata kan brytes ned på:

 • den enkelte nettside/seksjon
 • aktivitet (ordinær webtrafikk, mobiltrafikk, APP-trafikk og streaming)
 • enhet (PC/Mac, mobiltelefon og nettbrett)
 • tidsperiode (ned på sekundnivå)
 • tilgjengelige demografier i panelet

Dette gir mulighet for dybdeanalyse av hvem nettstedets brukere er og deres bruksmønstre, og gjør InfoSys+ Internet til et meget godt verktøy for å rapportere på:

 • faktisk nettbruk på personnivå
 • dekning (reach) og rating
 • tid brukt på nettstedene
 • frekvens
 • faktisk målgruppetreff
 • konsumgrupper
 • Audience og sample profile

Resultatene fra rapportkjøringene presenteres i tabellform og som grafiske fremstillinger. Rapportene kan lagres på datamaskinene, deles med flere brukere, sendes via e-post og eksporteres til ulike formater (Excel, HTML, som tekstformat samt eksportert som bilder).