Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Ateliér Internet II - planlegging på data fra Norsk InternettPanel

Kampanjeplanleggingsverktøy basert på offisielle demografidata fra Norsk InternettPanel og reelle sidevisninger fra de offisielle trafikkmålingene i TNS Scores.

Denne kombinasjonen gir det kraftigste verktøyet for planlegging på internett som er å finne på markedet i dag. Dette muliggjør planlegging og oppsummering av nettkampanjer på reelle sidevisninger og demografisk definerte målgrupper.

Ateliér Internet II er verktøyet spesialtilpasset for kampanjeplanlegging på Internett for det profesjonelle mediemarkedet, utviklet av Kantar Media-selskapet JFC i Frankrike og benyttes i dag av mediebyråer i blant annet Frankrike, England og Italia for planlegging på internettdata.

Ateliér Internet II er bygget opp rundt åtte moduler:

  • Rangering: Sortere ut en longlist på kanaler rangert etter dekning, sidevisninger, bidrag til sidevisninger, målgruppeaffiniteter, frekvens, CPM osv.
  • Dobbeltdekning: Viser dobbeltdekning på valgte kanaler basert på enten dekning i tusen eller i prosent, eller sidevisningsdekning.
  • Trendrapport: Her kan du følge utviklingen på målgruppevariablene (targeted reach, targeted hits eller sample) på en eller flere kanaler over flere måneder eller på ulike ukdager
  • Kart: Kartmodulen gir mulighet til å fremstille nettstedene i korrespondansekart der alle variabler kan settes opp mot hverandre, og på den måten synliggjøre ulikheter mellom tilsynelatende like nettsteder.
  • Behavioral target: Modulen gir mulighet til å dele brukerne inn i konsumgrupper basert på lav- middels- eller høykonsumenter. 
  • Profilmodul: Gir mulighet til å lage en profil på ett eller flere nettsteder basert på valgte variabler og målgrupper.
  • Planlegging: Planleggingsmodulen er kulminasjonen av de operasjonene man foretar i de andre modulene. Her kan man planlegge på enkeltkanaler eller egne grupperinger med reelle priser samlet inn av Nettforum/MBL, ut fra bl.a. share of voice, eksakt antall sidevisninger eller klikk. Planleggingsmodulen gir også en svært detaljert oppsummering og et totalbudsjett, samt muligheter for simulering av planen, pris og oppsummering på ulike målgrupper.
  • Planoppsummering: Gir en fullstendig oversikt over alle aktive planer i programmet, med relevante sammenligningsparametere samt alle oppsummeringsnivåer som er tilgjengelig i planleggingsmodulen.