Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Medieportalens infoside

Medieportalen er rapportering av hovedtall fra print- og online-undersøkelsen som gjennomføres av Kantar og Comscore på vegne av Mediebedriftenes Landsforening.

Medierapporten (F&M) og Onlinelisten (Comscore)

Fra og med oktober-rapporteringen innføres det en ny titulering av databasene i Medieportalen Medieportalen og Kantar Online.

Tituleringen av databasene vil bestå av tre ledd – som tidligere;

 • Betegnelsen på F&M-databasen (uendret) – eks. Forbruker & Media ‘19/2
 • Betegnelse på innsamlingsmåned for digitaldata (endret) – eks. AUGUST(19)
 • Betegnelse på hvorvidt dataene stammer fra telefonbasen eller MGI-basen (uendret) – eks. MGI

Endringen består altså i at ledd 2) nå henviser til innsamlingsmåned for digitaldata, og ikke lenger rapporteringsmåned for digitaldata.

Denne endringen vil også gjøres gjeldende for alle tidligere rapporterte månedsbaser.

 

Medierapporten gir de offisielle medietallene for bruk av papiraviser, magasiner og online for alle plattformer. Metodene for å samle inn lesertall for papiraviser og magasiner har vært stabil de siste årene. Måling og rapportering av digitale tall er under kontinuerlig utvikling, og sammenligning av tall fra måned til måned må sees i sammenheng med disse endringene. 

 

Metodiske endringer

 • Fra og med juli-data (16.09.19) vil eAviser og apper som inkluderer eAviser bli inkludert i kalibreringsgrunnlaget for PC/Mac, mobil og nettbrett. Dette gir en økning for mobiltallene.
 • Fra januardata ble det inkludert mer bruk fra apper og bruk fra noen flere domener i kalibreringsgrunnlaget til de offisielle tallene. (se definisjonsliste). Tidligere har kalibreringsgrunnlaget kun vært basert på browsertrafikk på rene domener. For mobil og nettbrett betyr det at kun trafikk fra apper som har embedded browser, hvor nettsiden har vært tagget, har blitt brukt som kalibreringsgrunnlag. Fra og med januardata inngår trafikk fra alle apper, inklusive TV- og radioapper fra de målte mediene. Dette har f.eks. medført ca. 20% høyere mobiltall for VG, NRK og TV2. I tillegg inngår også bruk av apper som ikke er tagget i kalibreringsgrunnlaget fra og med januardata 2019. Et unntak er de fleste eAvis-appene hvor det ikke er mulig å skille ut bruk av eAviser fra resten av innholdet. De metodiske endringene fra desember- til januardata hadde betydelig effekt for noen av mediene.  
 • Hovedrapporteringen for 2018 (19/1) er den første fullverdige rapporteringen som inneholder nettbrett, digitalt totalt og fullstendige mediehus tall. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere rapporteringer.
 • Implementering av iOS i mobilpanelet påvirket mobiltallene fra og med oktobertallene for mobil.
 • Både tekniske forutsetninger, endringer i kalibreringsgrunnlaget og metodiske tilpasninger gir føringer på resultatene, og onlinemålingene vil være under kontinuerlig utvikling.
 • Sammenligning av tall fra måned til måned må sees i sammenheng med disse endringene.
 • Mer informasjon om målingene ligger her.

 

Definisjoner

 • Definisjonsliste med definisjoner av kalibreringsgrunnlag og samkjøringer.
 • Digitale tall rapporteres som avtalt med to måneders forsinkelse f.eks. F&M 18/2-NOVEMBER (18) er samlet inn i september 2018.
 • Onlinetallene for hovedrapporteringen (19/1) bygger på januardata.
 • Nettbrett, totalt digitalt og fullstendige mediehus rapporteres for første gang i mars 2019 (F&M 19/1).
 • Desktop = PC/MAC
 • Magasin/Andre (Totalt digitalt) = Nettmagasiner og andre nettsteder
 • Se også Q&A: Medieindeksen 2018 og 2019.

 

Onlinetallene blir publisert hver måned, mens tallene for papiraviser og papirmagasiner kommer hvert halvår. Hovedtallene legges ut på Medieportalen, mens Kantar Online (GPC) gir et utall av analysemuligheter.

 

De grafiske fremstillingene kan eksporteres som PDF (i alle tilfeller) og Excel eller PowerPoint der det er hensiktsmessig. Eksportmulighetene finnes bak denne knappen i menylinjen.

 

Menyvalg for de offisielle rapportene i Medieportalen

Menyvalg i lilla farge: Mediedetaljer, Rangering, Sammenligning og Trend. Tall fra Forbruker & Media kalibrert med digitaltall fra Comscore.

 • Mobil, PC/Mac, nettbrett og «Magasin/Andre» (Total digital)
 • Papirutgaver og eAvis
 • Alder 12 år +
 • Inkluderer fra januar 2019 både hybrid- og native-apper

 

Digitaltall fra Comscore
Menyvalg i oransje farge: Onlinelisten Rangering og Onlinelisten Trend

 • Mobil, PC/Mac og nettbrett inkl. eAvis
 • Alder 18 år +
 • Grupperinger av nettsteder/domener innenfor ulike mediehus
 • Inkluderer hybrid- og native-apper
 • Mobilpanel består av både Android- og iOS-enheter fra oktober 2018

 

Relevante linker

 

De offisielle brukertallene for aviser, magasiner og online gjennomføres av Kantar og Comscore på vegne av Mediebedriftene.

 

Kontaktinformasjon

 

MBL (Mediebedriftene)

Geir Engen - ge@mediebedriftene.no

Bente Håvimb - bente@mediebedriftene.no

Kantar Media

Knut Arne Futsæter (metode) - knut.arne.futsaeter@kantar.com

Katja Moglestue (adm, titler, priser) - katja.moglestue@kantar.com

Comscore

Harald Kittelsen (produkter, priser) - hkittelsen@comscore.com

Espen Hjertaas (tagging, support) - ehjertaas@comscore.com