Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Tydelig omdømmeløft for kraftnæringen

Kraftnæringens omdømmeskår øker til 56 poeng og har ikke vært målt høyere siden utgangen av 2017. Det er framgang på fire poeng fra forrige kvartal. Rekordlave strømpriser og nedstengning av landet som følge av koronaepidemien er trolig viktige årsaker til omdømmeløftet.

Det har det siste kvartalet vært lite fokus på strømpriser og kraftbransjen generelt sett. De aller fleste har vært mer opptatt av situasjonen med koronasmitte, og hvilke konsekvenser den vil få for egen helsesituasjon og landets økonomiske situasjon.

Resultatene fra andre kvartal viser at strømkundene har betydelig mer positiv holdning både til bransje og egen strømleverandør nå enn for noen måneder siden. Bransjen styrker sin anseelse på viktige omdømmedrivere som prispolitikk, pålitelighet, informasjon, serviceinnstilling, innovasjon og nytenkning. Samtidig har forbrukerne blitt mer fornøyd med egen strømleverandør og bytteaktiviteten i markedet er redusert.

19% av strømkundene har byttet strømleverandør siste 12 måneder, og 30% sier de kanskje eller helt sikkert vil bytte kommende periode. De som bytter blir mer fornøyde med den nye strømleverandøren, og tilfredsheten øker i snitt med 20 poeng. Fjordkraft, NorgesEnergi og Hafslund Strøm henter inn de fleste av bytterne, men det er også disse selskapene som mister flest kunder. De holder dermed posisjon som landets tre største strømleverandører, og har til sammen 40% av husholdningskundene.

Mulighet for å oppnå lavere strømpris er viktig motivasjon for forbrukerne til å bytte strømleverandør, og Fjordkraft og NorgesEnergi er de selskapene flest oppfatter som billig. Hafslund Strøm er det selskapet flest oppfatter som dyrt, men store deler av kundene blir allikevel værende hos selskapet. For mange av Hafslund Strøm sine kunder er det antagelig andre forhold enn pris som knytter kundene til selskapet.

Strømkundene har manglende kunnskap om nettleien. Det er ikke mer enn 38% av husholdningskundene som vet at vi har differensiert nettleie i Norge. Lite informasjon fra nettselskapene er trolig viktig forklaring på folks kunnskapsmangel. Kundenes tilfredshet med informasjonen de (ikke) får fra nettselskapet er lav, omlag halvparten er misfornøyde. Svært mange kommenterer at de ikke mottar informasjon fra nettselskapet sitt.

Gjennomfakturering er trolig medvirkende årsak til at kundene opplever informasjonen fra nettselskapet som mangelfull. Samlet regning er noe mange av strømkundene har ønsket seg, men ulempen er at kundene mister den regelmessige kontakten med nettselskapet sitt. Det er ved strømutfall eller andre tekniske problemer de har kontakt med nettselskapet, i situasjoner som for de fleste er negativt betont – noe som kan være en kompliserende faktor for nettvirksomheten i omdømmearbeidet.

Kantar, 23. juni 2020