Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Tillitstap for vestlige nyhetsmedier etter «fake news»

Folk tror fremdeles på nyhetsmedienes samfunnsoppdrag. Det viser undersøkelsen Trust in News fra Kantar. Men den avslører også en tillitssvikt i kjølvannet av «fake news». – Mediebransjen har en jobb å gjøre for å gjenopprette tilliten. Men det gir også muligheter, sier Marcus Gault fra Kantar Media.

– Folk mener fremdeles nyhetsmedia er en fundamental pilar for demokratiet. Troen på medias viktighet er der, men det har sneket seg inn en skepsis i skyggen av blant annet det amerikanske presidentvalget og «fake news,» sier Gault.

Han er Managing Director for Insight i Kantar Media, og presenterte Trust in News på World PR Forum i Oslo 24. april.

Marcus Gault, Managing Director for Insight i Kantar MediaMarcus Gault, Managing Director for Insight i Kantar Media.

Relevant for hele den vestlige verden

Studien er gjennomført i 2017 i USA, Storbritannia, Brasil og Frankrike blant 8000 voksne med tilgang til internett og nyhetstilgang på en hvilken som helst plattform minst én gang i uken. 

Gault mener undersøkelsen i høyeste grad er relevant også for norske forhold.

– Dette er strømninger i fire store, velfungerende demokratier – med overføringsverdi til alle vestlige, demokratiske samfunn, sier han.

Nyhetshungrige forbrukere

Interessen for nyheter er økende, og det er de unge som driver den. 39 prosent brukte flere nyhetskilder i 2017 enn året før – og for de mellom 18 og 34 er tallet opp i 49 prosent.

– Vi ser en sunn interesse for nyheter, og forbrukerne oppsøker flere ulike kilder, fortsetter Gault.

Trust in News viser nemlig at folk i snitt bruker fire ulike typer medier – som TV, radio, nett, papiraviser – til nyhetskonsum hver uke. Med 78 prosent er det nyheter på nett som er den viktigste kilden ­– det være seg nettaviser eller apper for medier – etterfulgt av TV med 76 prosent.

Tillitskrise?

– Folk tror på nyhetsmedienes oppdrag. 73 prosent mener at demokratiet er avhengig av grundig journalistikk, sier han.

Samtidig svarer 61 prosent at de er bekymret for at nyhetsmediene svikter i sitt oppdrag med å holde politikere og næringslivstopper ansvarlige for sine handlinger, og bare 31 prosent mener media er fri for utidig påvirkning fra politiske krefter eller myndigheter.

– Vi har blitt mer kritiske i møte med mediesaker og mer drevne i å gjennomskue ting som ikke er ekte. Det gjelder særlig de unge. Du kan sammenligne det med «phising»-forsøk. Eldre mennesker vil ikke gjenkjenne et «phising»-forsøk. Men unge «digital natives» ser rett gjennom det, forklarer Gault.

Nett og TV på topp – sosiale medier på tillittsbunnen

Hvor går folk for å tilegne seg nyheter de stoler på i en verden hvor tilliten er sviktende?

– Til trykte medier og TV. Tradisjonelle medier viser seg som mer motstandsdyktige i møte med dette tillitstapet, slår Gault fast.

Derfor troner tradisjonelle nyhetsmedier fremdeles øverst på tillitstoppen, og best ut kommer trykte medier med 72 prosent etterfulgt av TV-nyheter med 69 prosent.

Han utdyper:

­­– Det som skiller de nyhetsmediene folk har høy tillitt til fra de øvrige, er at de gir dybdeanalyser og kommentarinnhold. Medier som fokuserer på sensasjonell journalistikk nyter ikke samme grad av tillitt.

Fake news-skyen er mørkest over sosiale medier, som kommer dårligst ut med bare 33 prosent. Oppsiktsvekkende er det også at online-nyheter kommer merkbart dårligere ut enn sine søsken på print og TV – med bare 50 prosent.

Nyhetsmedienes fremtid

Tillitskrise til tross; det er en positiv side ved dette, mener Gault.

– Det er en bekymring for nyhetsmedienes fremtid. 44 prosent sier nemlig at de er bekymret for at nyhetsorganisasjoner skal gå under, og at det vil bety færre valgmuligheter for dem personlig. Særlig de mellom 18 og 34 er bekymret. Her er tallet oppe 52 i prosent, sier han.

Dette er også den gruppen som er mest villig til å betale for nyhetsinnhold på nett.

Marcus Gault konkluderer:

– Det er økt kritisk bevissthet rundt konsum av nyheter. Og bransjen har en jobb å gjøre med å gjenopprette tilliten. Samtidig er det et mulighetsrom der, i og med de unges betalingsvilje. Derfor må mediehusene jobbe videre med å finne betalingsmodeller som fungerer for fremtiden.

Du kan lese mer om Trust in News her: Fake news øker betalingsvilligheten  

Du kan laste ned rapporten fra Kantars Trust in News-studie her. 

 

Kantar Media logo