Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Stabilt, svakt omdømme for kraftnæringen

Etter et kraftig fall mot slutten av fjoråret ligger kraftbransjens omdømmeskår stabilt på 33 poeng gjennom årets første kvartal. Strømprisen er omtrent den samme som ved forrige måling i desember, og er en viktig forklaring på at omdømmeskåren ligger stabilt.

Det er en tydelig nord-sør-dimensjon i forbrukernes svar, der forbrukere i den nordlige delen av landet ikke er like kritiske til bransjen som de som bor lenger sør. Store prisforskjeller i de ulike prisområdene er trolig årsak. På enkelte av de øvrige områdene bransjens måles på er det tegn til framgang, men inntrykket av bransjen ligger fortsatt på lavt nivå, og næringen må være forberedt på at det vil kreve målrettet arbeid over lang tid for å gjenvinne tillit i markedet.

Tross kompensasjonsordninger er det fortsatt over 40% av strømkundene som har problemer med å gjøre opp for seg. De må enten stramme inn forbruket på andre områder, eller be om hjelp til å betale eller få betalingsutsettelse på strømregningen. Det er stor enighet om at det er Staten som sitter igjen med gevinsten fra dagens høye strømpriser, og mer enn to av tre forbrukere forventer at regjeringen gjør mer for å skjerme forbrukerne mot de høye strømprisene.

24% av strømkundene har byttet strømleverandør det siste året. Det er den samme andelen som i 2003, og den høyeste som har vært målt i Energibarometeret fra 1997 og fram til i dag. Energibarometeret viste den gang at om lag 400 000 husstander fikk en høyere strømregning enn hva de hadde forventet – til tross for at media hadde skrevet mye om at folk flest måtte være forberedt på høye regninger. I underkant av 200 000 strømkunder måtte be om betalingsutsettelse for å få endene til å møtes. Bransjen opplevde også den gang et kraftig omdømmefall, og omdømmeskåren lå på samme nivå som nå.

Mye tyder på at den konkurranseutsatte delen av kraftmarkedet er i endring. Etter en lang periode med tre dominerende aktører er det nå én tydelig markedsleder og en rekke flere mindre selskap som kjemper for å markere seg. Nye aktører utpeker seg ved å ha et annet utgangspunkt enn de tradisjonelle strømleverandørene, de har funnet en ledig posisjon i markedet, og har så langt lykkes ved både å fremstå som konkurransedyktige på pris og gi kundene det de vil ha når det gjelder teknologiske løsninger.

 

Kantar 31. mars 2022