Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

24-timersundersøkelsen måler nordmenns mediebruk i koronatid

Kantar har gjennomført to målinger av nordmenns mediebruk i koronatid. Første runde ble gjennomført i mars/april-2020 når landet var stengt ned og runde to i oktober/november, når landet hadde åpnet noe mer opp igjen. 24-timersundersøkelsen belyser hvordan vår mediebruk og atferd har endret seg gjennom perioden med Koronatrusselene hengende over oss.

Publisert 15. april 2021

Kantar har gjennomført 24-timersundersøkelsen siden 1998, og kan derfor sammenligne dataene med tidligere år. Denne gangen vil vi få dyp innsikt i folks dagligliv og mediebruk i en unormal og krevende periode. Undersøkelsen vil være til stor nytte for å forstå hvordan den norske befolknings mediebruk endres i situasjonen vi har stått i.

Resultatene vil også sammenligne mot undersøkelsen gjennomført i en normalsituasjon, før Korona endret alt.

24 timersundersøkelsen gir innsikt i:

  • Hvor mye av tiden som brukes på forskjellige medier?
  • Når på døgnet og hvilke ukedager man bruker mediene?
  • Hvor man befinner seg til døgnets forskjellige tider?
  • Hva man gjør og hvilke medier man bruker der man er?
  • Hvilke medier man bruker parallelt?
  • Hvilken tillit brukere har til de store nyhetsmediene?
  • Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes i arbeidssammenheng?

For å følge utviklingen i samfunnet planlegges en gjentakende undersøkelse når samfunnet er åpnet opp igjen og vi har en «ny normalsituasjon».