Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Når jobben ryker – hvem ryker med den?

Eldre arbeidstakere har et solid selvbilde og er flinke til å fokusere på sine positive egenskaper når de argumenterer for egen «ansettbarhet». Samtidig viser den siste utgaven av Arbeidslivsindeksen (ALx) fra Kantar og HR Norge at alle, uavhengig av alder, vurderer det som nesten umulig å få ny jobb når du er 55,7 år gammel.

– Å klare å stå i denne diskrepansen som jobbsøker, mellom ditt eget selvbilde og arbeidsgivernes vurdering, som i større grad legger vekt på hva du koster i lønn og pensjon og hvor kort tid du har igjen, er krevende for mange, forteller Harald Sørgaard Djupvik fra Kantar TNS. Sammen med daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, er han ansvarlig for gjennomføringen og tolkningen av indeksen.

Nylig arrangerte HR Norge medlemsmøte med tittelen «Når jobben ryker – hvem ryker med den?», hos, og i samarbeid med, Kantar. Tematikken engasjerer og arrangementet var fulltegnet.

Harald Sørgaard DjupvikHarald Sørgaard Djupvik i Kantar TNS forklarer hvordan eldre arbeidstakere ser på seg selv.

Noe skjer mellom 55 og 56

– Som psykolog og statistiker er det vanskelig å slå seg til ro med antagelser rundt denne typen viktige samfunnsspørsmål, fortsatte Djupvik. Vi antar at det blir vanskeligere å få jobb med alderen, men hva tenker en arbeidstager faktisk om sin egen ansettbarhet? Arbeidslivsindeksen, som vi gjennomfører sammen med HR Norge, to ganger i året, er en mulighet til å finne det ut. Den består i utgangspunktet av en fast del der vi kartlegger engasjement, ledelse, endringsvillighet og gjennomføring. Samtidig har vi anledning til å legge til noen spørsmål til de 1024 respondentene i GallupPanelet. Vi spurte rett og slett om «Hvor attraktiv er du som arbeidstager?».

Grafikk: når tror vi det blir _nesten umulig_ å få jobb?

– Hvis vi bruker alderssegmentet 20 – 29 som utgangspunkt og sier at de representerer 100 på attraktivitetsindeksen, opplever en 60-åring seg som omtrent 60 % så attraktive som sine yngre kollegaer – eller konkurrenter. Det er en rekke variabler som spiller inn i denne vurderingen, blant annet nettverk og erfaring, digitale ferdigheter, utdanning, personlighet og vilje til å flytte på seg, men det vi ser at alle er enige om, uavhengig av alder, er at når du er 55,7 år så tror alle at det er nesten umulig å få jobb.

Rettigheter eller holdninger

– Mange blir engasjerte av funnene i denne undersøkelsen, fortsetter daglig leder for HR Norge og viser til en rekke medieklipp og debatt på organisasjonens egne Facebooksider. – Og diskusjonen er viktig. I dag er det rundt 2,6 millioner arbeidstagere i Norge. Og fordi vi blir flere nordmenn, kommer dette tallet til å stige. Men minst like viktig er sysselsettingsgraden, som sier noe om hvor mange som er i arbeid som en andel av alle de som kan jobbe. I dag er 70 prosent av de som kan jobbe, i arbeid. Og debatten om alder i arbeidslivet, har direkte relevans for dette tallet. De 30 prosentene som ikke jobber er minst like viktige som de 70 som gjør det. For hvis dette tallet blir for høyt, blir det rett og slett en trussel mot bærekraften i samfunnet, mener en engasjert Bolstad.

Even Bolstad, HR NorgeHvis sysselsettingsgraden blir for lav, utnytter vi ikke de menneskelige ressursene i samfunnet godt nok, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Et tema som engasjerer i debatten om eldre i arbeidslivet, er knyttet til arbeidstageres rettigheter. – Et mye brukt argument, blant annet av redaktør Magne Lærø i Dagens Perspektiv, sier at eldre arbeidstagere med for mange rettigheter blir så lite lønnsomme at de er umulig å ansette. På den annen side hevder leder for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, i en artikkel i Finansavisen at det i bunn og grunn koker ned til holdninger. Og i dette landskapet er Arbeidslivsindeksen og svarene på spørsmålene vi har stilt, interessante og viktige, sier leder for HR Norge, Even Bolstad.

Her kan du se Harald og Even sin presentasjon i video-opptak:

 

Her kan du laste ned Harald og Even sin presentasjon.

Les mer om ALx (Arbeidslivsindeksen) her eller kontakt Harald Sørgaard Djupvik på epost.

 

 

Kantar TNS logo