Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mye støy i markedet sender kraftbransjen ned på nye bunnrekorder

Skyhøye strømpriser over store deler av landet, innføring av ny nettleiemodell, ACER-avtalen som regulerer kraftutveksling med utlandet, flaskehals-problematikken mellom nord/sør i landet, nye selskapsnavn som følge av myndighetenes krav til selskapsmessig funksjonelt skille og tomme vannmagasiner, er bare noen av sakene som treffer kraftbransjen hardt og brutalt. Selv om ansvaret ligger på politisk hold, utsettes både bransje, produsenter, nettselskap og strømleverandører for kritikk fra forbrukerne.

Kraftbransjens omdømme ligger nå nede på 32 poeng og inntrykket av næringen faller til nye bunnoteringer når det gjelder innovasjon, informasjon, pålitelighet og serviceinnstilling. Det er fortsatt klar sammenheng mellom pris og omdømme, men det er allikevel tegn til at flere forstår at strømprisen styres i stor grad av forhold som bransjen selv ikke har innflytelse på.

ACER-avtalen og krig & konflikter er hva flest mener er årsak til dagens strømpris, men også regjeringens energipolitikk er det mange som peker på. Store deler av befolkningen mener regjeringen ikke gjør nok for å skjerme forbrukerne mot høye strømpriser.

Det er overveiende enighet om at utbedring av eksisterende vannkraftverk er hva som først og fremst bør gjøres for å sikre landet nok tilgang til strøm, men også reforhandling av ACER-avtalen, sterkere satsning på solenergi og løsning av flaskehalsproblematikken mellom nord og sør, er det mange som ser som løsning. Myndighetenes varsling av mulig strømrasjonering i deler av landet, mener flest bør løses ved å innføre strengere krav til minstestand i vannmagasinene for å begrense krafteksport.

Om lag halvparten av strømkundene har satt seg inn i hva den nye nettleiemodellen vil bety for deres husstand. Mange strømkunder er oppbrakt over den nye beregningen. Den oppleves som urettferdig og vanskelig å forstå, men resultatene viser også at den vil tjene sin hensikt.

Nærmere tre av fire strømkunder sier at de som følge av ny nettleiemodell vil bli mer bevisste på når de bruker strøm. Mange av husstandene merker nå konsekvensene av høye energipriser. Nesten halvparten av forbrukerne må som følge av høye strømpriser være mer forsiktige med hva de bruker penger på, eller de må be om hjelp for å få betalt strømregningen. Andelen øker fra starten av året. Forbrukere bosatt lengst nord i landet er nokså uberørt, noe som mest sannsynlig skyldes de store prisforskjellene mellom nord og sør i landet.

Interessen for å bytte strømleverandør viser fortsatt avtagende tendens. Trolig fordi mange ser at det er lite å spare på et leverandørskifte og at selskapene er mindre aktive med å hente inn nye kunder. 21% av landets husstander har byttet strømleverandør siste 12 måneder, og Tibber og Fjordkraft fremstår som mest attraktive selskap for de som bytter. Fortsatt dominerer Fjordkraft som landets største strømleverandør målt i antall kunder, men Tibber viser vekst og det er hard konkurranse blant de neste selskapene på listen.

Kantar 14. oktober 2022

For mer informasjon eller kjøp av rapport, kontakt Eva Fosby Livgard.