Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mye nytt og mer av det samme

- Vi er et usedvanlig velutstyrt folk, innledet Alexander Eidsæther da han presenterte tall og tanker på konferansen Folks Medievaner 2017. – 90 prosent av oss har smarttelefon, mens 73 prosent har tilgang på nettbrett. Det er i seg selv er en viktig faktor som former nordmenns medievaner.

Alexander Eidsæther presenterer medietrender på seminar hos Norges Markedsanalyseforening

Norges Markedsanalyseforening sin konferanse "Folks medievaner" er i ferd med å bli en tradisjon. Tradisjonen tro var det også Eidsæther som representerte Kantar Media for å oppdatere forsamlingen med tall – og noen refleksjoner. Og kort oppsummert: Mange av trendene han presenterte i fjor, er synlige, også i år. Samtidig skjer det ting som det er verdt å merke seg.

- Spennende utviklingstrekk er fremveksten av og diskusjonen om både "fake news" og alternative nyheter -- de som utfordrer de etablerte mediene. I Norge har vi for eksempel resett.no, som mange har meninger om. Interessant er det også å følge med på det Dagbladet kalte "Tidenes dabbe" denne uken – og hva som skjer i strømmemarkedet, nå som det går rykter om at Apple bruker store summer på strømmeinnhold.

Opp og ned for avis

- Papiravisene har mistet 49 prosent av leserne siden 2000. Enda lenger tilbake, i 1994, leste 89 prosent av oss nyheter på papir daglig. Nå har det tallet skrumpet til 49 prosent. Eller 35, hvis du spør en gruppe ungdommer i videregående skole-alder.

- Men så er selvfølgelig ikke bildet bare svart eller hvitt. For lokalavisene er det fortsatt papir som gjelder – og det blir spennende å se hvordan de tar steget over i en digital verden i årene som kommer. For VG, derimot, ser det helt annerledes ut: De har mistet 1 million lesere på papir siden toppåret midt på 90-tallet, men samlet sett fått 1 million flere brukere når du regner med alle kanaler, også nett og VG TV, forklarte Eidsæther.

Holder stand

Tre av de mediene Alexander Eidsæther var innom i løpet av foredraget, skiller seg ut fordi de holder stand i møte med sosiale kanaler, strømming og konkurrerende flater.

- Selv om vi noterer en liten nedgang, er det fortsatt 29 prosent som leser et magasin daglig. Den eldre aldergruppen dominerer, kanskje ikke overraskende, og når de først har kjøpt et magasin leser eller ser de i det 3,5 ganger. Det må kalles relativt lang levetid.

Alexander Eidsæther presenterer talleneFortsett leser 29 prosent i et magasin daglig.

- Jeg forsto for alvor at strømming hadde tatt over da Video Nova ble lagt ned, men en kanal som det kan se ut som om overlever alt, er kino. De hadde et nytt toppår i fjor, og ingen ting tyder på at denne trenden snur.

- Og til slutt radio – som akkurat nå er inne i en ganske stor endringsprosess, nemlig DAB. Tallene jeg har med her, som gjelder fram til sommermånedene, viser at lyttingen har gått litt ned, og at det er NRK som må ta den største støyten. De kommersielle kanalene klarer seg bra. Men det er ikke hele historien; i DAB-overgangen er det NRK som slukkes først og det er ikke overraskende at det gir seg utslag i lyttingen. Når vi ser på tallene som beskriver salget av DAB-radioer, er det grunn til optimisme: det siste året er det solgt 1,6 millioner radioer, 82 % av befolkningen har en DAB-radio og den digitale dekningen er i snakkende stund 98 prosent.

Det er sosiale medier som gjelder

At den store majoriteten av Norges befolkning befinner seg på en eller annet sosial plattform, kommer ikke som noen overraskelse. – Vi er i dag med i 2,7 nettsamfunn hver. Hvis du tilhører aldersgruppen 15-22 er tallet 4,4. Og det er rimelig sikkert at du ikke er på Twitter, som bare har 7 prosent dekning i Norge.

- Mest sannsynlig er du en av 86 prosent av nordmenn under 30 som bruker Snap, der noen ungdommer presterer å sende av gårde 1000 snaps i døgnet – mange av dem såkalte "streaks", en sammenhengende meldingsutveksling der kravet er å snappe hverandre minst en gang hver 24 time. 

- Det er en stund siden Facebook sin vekst roet ned, men ingenting tyder på at de taper mye terreng, selv om aldersgruppen 15-29 sier de bruker plattformen mindre. 84 prosent av befolkningen generelt forteller at de er innom Facebook ukentlig, men det er verdt å merke seg at 57 prosent også forteller at Messenger er den viktigste grunnen til bruken. Det viser seg i noe mindre deling og færre statusoppdateringer, sa rådgiver i Kantar Media, Alexander Eidsæther.