Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mobil skjermdominans og nye forretningsmodeller

Mobilen har definitivt inntatt førsteplassen på listen over skjermene vi omgir oss med til daglig. Vi fortsetter å se mye TV-innhold selv om måten vi ser på har endret seg. Vi har blitt mer sofistikerte brukere av sosiale medier, og er i praksis ikke så redd for å dele informasjon om oss selv som vi sier når vi blir spurt.

Det er noen av de overordnede trendene ansvarlig for Connected Life-undersøkelsen i TNS Gallup Norge, Atle Følgesvold, peker på etter å ha satt seg inn i årets undersøkelse. (Se alle trendene nederst i saken.) Connected Life kartlegger den digitale forbrukeratferden i 50 land, tilsvarende 90 % av verdens online befolkning.

- Den gir oss et enormt datamateriale å jobbe med, forteller Følgesvold. - Å lete etter trender og utviklingstrekk er noe av det som er mest spennende å jobbe med, når undersøkelsen kommer. Og fordi Connected Life har blitt en årlig foreteelse, kan vi etter hvert følge endringer over tid både i et globalt og et lokalt perspektiv.

Atle Følgesvold

Atle Følgesvold, rådgiver og ansvarlig for Connected Life i TNS Gallup

Alltid på gir nye muligheter

Et av utviklingstrekkene Følgesvold har festet seg ved, handler om i hvor stor grad folk er online hele tiden. Og hvordan dette er et utviklingstrekk som er enda tydeligere i andre deler av verden enn i Norge. - Særlig i fattigere land, der dyre PC’er og dårlig nett-tilgang har holdt utviklingen tilbake tidligere, har mobilen vokst frem som den viktigste, og for veldig mange eneste, skjermen. For disse representerer en rask utbygging av mobilnettverkene en mulighet til å være konstant oppkoblet.

- Men også i Norge ser vi hvordan mobilen dominerer mer og mer og at økende skjermstørrelse på mobil har gjort at interessen for nettbrett har gått på en smell. Folk er det vi kan kalle «skjermagnostikere» - de surfer med det de har for hånden - og mobilen er den enheten som alltid er med. Dette skaper en rekke nye muligheter, både knyttet til markedsføring av produkter og utviklingen av nye forretningsmodeller i varehandelen.

- Som forbruker kan du for eksempel la butikker og tjenesteleverandører vite hvor du er, slik at du mottar informasjon og tilbud som er relevante akkurat der du befinner deg. Og DNB har hatt en enorm suksess med VIPPS-app’en sin, der de har etablert et solid fotfeste i markedet for pengeoverføring mellom privatpersoner. Men det er ikke vanskelig å se for seg hvordan de kan bruke denne posisjonen til å spise seg videre inn i betalingsmarkedet. Jeg ville ikke blitt overrasket om det faktisk er betalingsterminalene de kommer til å utfordre i fremtiden, med den lille app’en du har på telefonen.

App-konsolidering

Sosiale medier tar en stor del av tiden folk bruke online. Her viser Connected Life-tallene at Facebook ikke har den samme tiltrekningskraften blant de yngre som før. Disse finner i stadig økende grad mer spesialiserte tjenester i stedet. – Jo modnere markedet blir, jo flere løsninger bruker folk, vi ser blant annet at spissere plattformer som Snapchat og Instagram vinner terreng akkurat nå, forteller Følgesvold.

- Samtidig er det begrenset hvor mange app’er vi faktisk klarer å håndtere. Det fører til en konsolidering av tidsbruk rundt et mindre antall av apper, og også når det kommer til hvem som eier de dominerende app’ene. Vi vet for eksempel at mens det finnes rundt 2 millioner app’er på Apples App Store, finner bare 64 av dem veien til den gjennomsnittlige smarttelefonen på verdensbasis. Av disse er 12 i daglig bruk, og av disse 12 eies 10 av enten Google eller Facebook, sier Følgesvold.

Og dette er oversikten over noen av de digitale trender for 2016, basert på Connected Life-undersøkelsen:

  • Folk er alltid på nett
  • En fragmentering i sosiale medier skaper grunnlag for flere, spesialiserte tjenester
  • Skjermagnostisime – vi bruker enheten vi har for hånden
  • Applikasjonskonsolidering – vi bruker færre app’er som igjen eies av et fåtall digitale aktører
  • Rivende utvikling knyttet til bruk av private data, det vi sier er ikke alltid det vi gjør
  • Vi kan eHandle over alt – og nye kontaktpunkter mellom kunde og tilbyder dukker opp i høy hastighet
  • Nye løsninger, ofte pakket i en app, ødelegger gamle forretningsmodeller