Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Ny studie hjelper deg med å navigere det nye medielandskapet

Reklamekampanjer er syv ganger mer effektive blant målgrupper som er mottagelige.

Derfor er det viktig å forstå hva hver annonseplattform kan tilby merkevaren din og deres styrker og svakheter. Du bør vurdere ulike annonseplattformer avhengig av dine kampanjemål. Forbrukernes preferanser for plattformene er en undervurdert faktor som påvirker beslutningene.

For fjerde år på rad lanserer vi Media Reactions, en studie som gir omfattende oversikt over et medielandskap i endring. Studien hjelper annonsører, mediebyråer og mediehus med å navigere og ta bedre beslutninger. Her kan du se webinaret hvor vi presenterer resultater fra årets undersøkelse. Følg denne linken dersom du ønsker å laste ned rapporten (engelsk). 

Hvilke reklamekanaler foretrekker forbrukere og markedsførere?

I tabellen under ser du rangeringen av hvilke reklamekanaler forbrukere og markedsførere sier at de foretrekker i årets undersøkelse.

Topp 5 reklamekanaler for forbrukere og markedsførereTopp 5 reklamekanaler for forbrukere og markedsførere.

Forbrukere foretrekker mediekanaler som oppleves utenfor hjemmet

Kanaler som oppleves på fysiske steder utenfor hjemmet, for eksempel utendørsreklame, sponsede arrangementer og kinoreklame, dominerer rangeringen av forbrukernes foretrukne reklamekanaler. I disse kanalene smelter teknologi sammen med omgivelsene, og vi trenger ikke lenger være hjemme eller klistret til telefonene våre for å oppleve spekteret av opplevelser og underholdning mediekanalene har å by på.

Utendørsreklame, både tradisjonell og digital, inntar topp 5-listen over de mest foretrukne annonseplattformene blant forbrukerne. Digital utendørsreklame (DOOH) oppleves mindre kjedelig og mer innovativ enn tradisjonell utendørsreklame. Markedsførere er også svært positive til DOOH-reklame. Tilliten til utendørsreklame er også høy, spesielt blant markedsførerne. 

Forbrukernes holdninger til utendørsreklame
Forbrukernes holdninger til utendørsreklame

Både forbrukere og markedsførere liker sponsede arrangementer

Sponsede arrangementer har en stabilt positiv reklameprofil blant forbrukere. Oppfatningen av innovasjon og tillit har også økt de siste årene. Sponsede arrangementer er også en av mediekanalene som har vært flinke til å tilpasse seg den digitale tidsalderen. Fysiske arrangementer blir nå ofte kombinert med godt produserte online arrangementer i et hybridformat. Markedsførernes syn på sponsede arrangementer som en kanal for reklame har gradvis blitt bedre siden 2021, takket være økt tillit.

Forbrukernes holdning til sponsede arrangementer

Forbrukernes holdninger til sponsede arrangementer

Online video er fortsatt markedsførerens favoritt

Preferanse for online video er lav hos forbrukerne, men er den mest foretrukne kanalen blant markedsførere. Online video har faktisk ligget på toppen av listen fire år på rad. Det er den tredje mest betrodde kanalen blant markedsførere, bare slått av TV og sponsede arrangementer. Dette fører igjen til økte medieinvesteringer. Hele 74 % av markedsførerne sier at de vil øke investeringer i denne kanalen i 2024.

Interessen for TV daler blant markedsførerne

TV har aldri vært blant de mest foretrukne reklamekanalene for forbrukerne, men likevel har markedsførerne hatt høy tillit til TV. Den er fortsatt høy, men har falt med 5 % siden 2021. TV faller fra 3. til 12. plass sammenlignet med fjoråret, og TV-sponsing har også falt fra 12. til 20. plass. Kun 6 % av markedsførerne sier at de vil øke bruken av annonsebudsjettet på TV i 2024.

Markedsføring i metaverset har ikke innfridd «hypen»

Hele 61 % av markedsførerne hevdet i 2022 at de ville øke investeringene i metaverset i 2023, men den faktiske økningen var bare 12 %. For 2024 hevder 22 % av markedsførerne at de vil øke investeringene i metaverset. Vi får følge med på hva som skjer her.

Forventede endringer i investeringer i reklamekanalene

Forventede endringer i investeringer i reklamekanalene

Hvilke mediemerker rangerer høyest hos forbrukere og markedsførere?

Amazon er den mest foretrukne annonseplattformen/mediemerket blant forbrukere for andre år på rad. Årsakene til Amazons suksess er blant annet at annonser på Amazon oppfattes som relevante og nyttige, dog er det knyttet noe bekymring til overdreven målretting. Et område der Amazon har vist merkbar forbedring siden 2021, er tillit, både blant forbrukere og markedsførere. Til tross for dette har merket fortsatt en jobb å gjøre før de når helt opp som den foretrukne annonseplattform for markedsførerne.

Blant markedsførere er det YouTube som troner øverst. Videokanalen har overtatt førsteplassen fra Instagram og økt preferansen betydelig. Plattformen har forbedret tilliten til annonsene sine sammenlignet med fjoråret, og er nå den annonseplattformen markedsførerne stoler mest på. Mens veletablerte merker som YouTube og Google oppnår tillit og aksept fra markedsførere, så er dette ofte ikke nok for forbrukerne, og YouTube er ikke inne på topp 5-listen til forbrukerne.

Hva har skjedd med X det siste året?

X, tidligere kjent som Twitter, har vært mye i nyhetene i det siste, og er et godt eksempel på den kaotiske «medieslagmarken». Verken forbrukere eller markedsførere er spesielt fornøyde med reklame  på denne plattformen, antagelig påvirket av uroen som har preget X den siste tiden. X er ikke blant de fem foretrukne annonseplattformene verken blant forbrukere eller markedsførere – faktisk har markedsførere en negativ oppfatning av X som annonseplattform. De oppleves mindre pålitelige og innovative, og det er flere markedsførere som sier at de vil redusere budsjettet på X i 2024 enn som sier at de vil øke.

Google og Instagram utmerker seg positivt

Forbrukernes og markedsførernes preferanse for Google har økt jevnt siden 2021 og gjør et stort hopp i 2023. En endring i måten Google annonserer mot forbrukere på har økt opplevd relevans og nytteverdi, til tross for bekymringer om overdreven målretting. For markedsførere er økningen i tillit en viktig faktor. 

Forbrukernes holdninger til reklame på Google

Forbrukernes holdninger til reklame på Google

Instagram klatrer hos forbrukerne, men daler hos markedsførerne. Forbrukerne mener at reklame på Instagram er morsommere og mer underholdende, og det veier opp for bekymringene om overdreven målretting. Blant markedsførerne har inntrykket av at Instagram har innovative annonseløsninger falt med 12 %. Selv om preferansenivået ikke har blitt påvirket, klarer ikke Instagram å beholde førsteplassen på grunn av økende tillit til både YouTube og Google.

Forbrukernes holdninger til reklame på Instagram

Forbrukernes holdninger til reklame på Instagram

Hvilke reklamekanaler og medier klarer å kapre oppmerksomheten?  

Oppmerksomhet er et hett tema blant markedsførere. Med flere plattformer å velge mellom for annonsører og byråer, kan også forbrukerne bli mer utsatt for reklamer som søker etter oppmerksomhet. Ikke bare på grunn av økningen i antall digitale plattformer, men også fordi fysiske kontaktpunkter er en viktig del av, og noe som bidrar til kaoset i medielandskapet.

Mange studier har bevist at oppmerksomhet hjelper til med å bygge merkevare og drive salg. Det er også en svært sterk sammenheng mellom mediekanaler som forbrukere hevder fanger oppmerksomheten deres og mediekanaler de foretrekker å se reklame i. Vi ser også en kraftig negativ sammenheng mellom annonseformater forbrukerne prøver å ignorere og mediekanalene de ikke foretrekker å se reklame i. Vi kan derfor konkludere med at reklamer som engasjerer på en positiv måte er i en mye bedre posisjon for å fange og beholde forbrukerens oppmerksomhet.  

Reklamekanaler som forbrukere og markedsførere hevder skaper mest oppmerksomhet og hvilke de prøver å ignorere

Reklamekanaler som forbrukere og markedsførere hevder skaper mest oppmerksomhet og hvilke de prøver å ignorere

Hva markedsførere tror fanger oppmerksomhet hos forbrukerne og hva forbrukerne mener fanger deres oppmerksomhet er forskjellig. Influenserinnhold er – noe overraskende – nummer én hos markedsførerne, men ikke inne på topp 5-listen til forbrukerne. Både forbrukere og markedsførere mener kino, eventer/arrangementer og digital utendørs (DOOH) fanger oppmerksomhet. Imidlertid er det verdt å merke seg at markedsførernes favoritter havner langt nede på forbrukernes liste.

Blant de 330 merkene som har blitt målt i Media Reactions, er de globale medienes evne til å skape oppmerksomhet midt på treet. 49 % av forbrukerne sier at reklame på TikTok fanger oppmerksomheten deres, mens tilsvarende tall for Facebook er 40 %. Lokalradio, TV og e-handelsmerker får mest oppmerksomhet fra forbrukere. Også når det gjelder mediemerker er det avvik mellom hva markedsførere tror fanger forbrukerens oppmerksomhet og hva forbrukerne faktisk mener fanger deres oppmerksomhet.

 

Vil generativ AI ta medieteknologi til nye høyder?

AI, og spesielt generativ AI, er et annet «våpen» i medielandskapet, og det har store implikasjoner for alle deler av «slagmarken», fra planlegging til målretting til effektmålinger og gjennom hele den kreative prosessen. Det er fremdeles for tidlig å si hvor stor innvirkning AI vil ha, men mange forbrukere og markedsførere er allerede positive til mulighetene den gir. Når man spør forbrukerne, er over halvparten (55 %) positive til AI, og blant markedsførere er det to tredjedeler (66 %) som er positive. Det virker som det er entusiasme for AI, men det gjenstår å se hvor mange markedsførere som vil ta i bruk AI fullt ut for markedsføringsformål det kommende året.

Veien videre

Selv om den digitale dominansen har bremset noe opp, er «mediaslagmarken» alltid i endring. Du må alltid ta ny informasjon med i betraktningen når du planlegger mediestrategien.

Mediekanaler der folk er til stede fysisk bør ikke undervurderes, fordi mange av dem tiltrekker seg forbrukernes oppmerksomhet. Dette kan gi bedre resultater for reklamekampanjer hvis innholdet er riktig tilpasset. Men den digitale reisen er ikke over, den pågår fortsatt der vi befinner oss og omgås i den virkelige verden, og den forandrer og digitaliserer offline mediekanaler.

I dette skiftende terrenget dukker det også opp nye muligheter, og markedsførere har flere verktøy tilgjengelig for å lykkes. Vær oppmerksom på oppmerksomhet: den gir et signal om hvor forbrukerne foretrekker å se reklame. Glem heller ikke det lokale aspektet: lokale annonseplattformer kan ofte fange folks oppmerksomhet bedre enn de globale annonseplattformene, så markedsførere må finne den riktige balansen for sine merkevarer.


Om Media Reactions

Vi har undersøkt medieopplevelser og-oppfatninger i over 20 år. Media Reactions kombinerer studier blant forbrukere og markedsførere for å gi en helhetlig oversikt over medielandskapet og hvordan man kan navigere i det.

Årets undersøkelse (2023) blant forbrukere er basert på ca. 16 000 intervjuer i 23 land (Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Kina, Colombia, Egypt, Tyskland, Hellas, India, Indonesia, Japan, Saudi-Arabia, Mexico, Nederland, New Zealand, Filippinene, Sør-Afrika, Taiwan, De forente arabiske emirater, England, USA og Vietnam). Vi har snakket med rundt 900 markedsførere hos annonsører, byråer og medieselskap i hele verden.