Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Markant tilbakegang i kraftbransjens omdømme

Vedvarende høye strømpriser over lang tid sender kraftnæringens omdømme ned på 45 poeng.

Det er et fall på syv poeng i løpet av det siste kvartalet, og 17 poeng under toppnoteringen fra 4. kvartal 2015. Næringen er nå tilbake der det startet i 2002, da vi for første gang målte bransjens omdømme i Energibarometeret.

Uten hjelp fra de faktorer som styrer strømprisen, som temperatur, nedbør, kvotepriser, magasinfylling, overføringskapasitet, samt prisen på gass og kull, vil det ta tid for kraftnæringen å gjenvinne strømkundenes tillit. Et svekket omdømme påvirker også tilliten til bransjen på en rekke andre områder. Strømkundene viser nå økende skepsis til informasjonen som kommer fra bransjen, tilliten til prispolitikken ligger på meget lavt nivå, og kundenes tilfredshet med egen strømleverandør faller.

For å gjenvinne tilliten til kundene bør bransjen i sitt omdømmearbeid legge vekt på å opptre som gode rådgivere for kundene. I dette ligger blant annet å hjelpe kundene til å ta riktig valg av strømavtale, en avtaletype som er tilpasset kundenes økonomi og behov for forutsigbarhet i husholdningsbudsjettet.

Det er ikke mer enn 6% som tror strømleverandøren deres gir råd som først og fremst tjener kundens beste. 36% tror strømleverandøren gir råd som ene og alene er til selskapets beste. Hvilken tillit kundene har til selskapet sitt på dette området, er blant de faktorer som er bestemmende for hvordan de ser på bransjen totalt sett.

Denne målingen viser at kunder på fastprisavtale er mer fornøyde med strømleverandøren sin, og har et bedre inntrykk av næringen enn kunder med andre avtaletyper. Forklaringen kan være at kunder med fastprisavtale er mindre påvirket av de høye strømprisene.

Resultatene peker i retning av at strømleverandørene vil være tjent med å ta posisjon som rådgiver for kundene i energispørsmål, og ta initiativ til å få kundene over på de avtaletyper som er tilpasset kundenes behov. Det vil antagelig legge større risiko på strømleverandørene, men det vil også kunne være et skritt i riktig retning i omdømmearbeidet.