Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringen får hard medfart det siste kvartalet

Omdømmeskåren faller til 51 poeng. Det er også tilbakegang på de fleste av omdømmedriverne.

Strømleverandørene  isolert sett viser imidlertid et lite løft i kundenes tilfredshet. Dette kan tyde på at strømkundene skiller mellom bransjen og egen strømleverandør. 

Når omdømmeskåren faller bør det sees i sammenheng med «Einar Aas»- saken som fikk mye omtale i media før og under datainnsamlingen, mange forbrukere har vært utsatt for hyppige og langvarige strømbrudd på grunn av sterk vind, høye strømpriser som følge av lite nedbør og dermed lav fyllingsgrad i vannmagasinene, samt medias negative fokusering på de nye strømmålerne. Det har så langt vært et år med mange kommunikasjonsmessige utfordringer for kraftnæringen.

Sammenlignet med bank (62 poeng), forsikring (58 poeng), mobilselskap (53 poeng) og bredbåndleverandører (53 poeng) har kraftnæringen det svakeste omdømmet (51 poeng). Mens kraftnæringen har et fall på syv poeng det siste året, viser de andre bransjene framgang. 

21% av strømkundene har byttet strømleverandør det siste året.

Andelen ligger høyt og tilnærmet stabilt sammenlignet med 2. kvartal i år. Mye tyder på at mobiliteten i markedet fortsetter, og at det er stort sett de samme strømkundene som bytter leverandør. 44% av de som nylig har byttet leverandør sier at de helt sikkert eller kanskje vil bytte igjen i løpet av de kommende 12 månedene.

92% av landets husstander har fått installert de nye strømmålerne.

De regionale forskjellen vi har sett tidligere i år er nå utjevnet. De aller fleste av kundene er meget godt fornøyde med prosessen i forbindelse med målerbyttet. Flere stiller seg også positive til de nye målerne enn hva vi sett de siste par årene, og flere mener de nye målerne gir like god avregning som de gamle, analoge målerne. Skepsisen vi har sett tidligere år til AMS kan synes å være  dempet etter som flere har fått erfaring med de nye målerne. Det er fortsatt slik at de som ikke har byttet måler er vesentlig mer skeptiske enn de som har byttet måler. Det er å anta at blant de som ikke har byttet finner vi kunder som har søkt om fritak for målerbytte basert på deres skepsis til AMS.

 

1. oktober 2018