Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringen får et lite omdømmeløft mot slutten av året

Omdømmeskåren løfter seg med ett poeng og ligger nå på 52. Prisen kundene betaler er fortsatt mest bestemmende for hvilket inntrykk forbrukerne har av kraftbransjen. Med utsikter for fortsatt høye strømpriser må næringen være forberedt på at det lille omdømmeløftet kan være kortvarig.

Skal bransjen bedre sitt omdømme må forbrukernes tillit til prispolitikken styrkes. Strømkundene er først og fremst opptatt av at de betaler en «rettferdig» pris, det gjelder strømpris så vel som nettleie. I tillegg forventer de å få informasjon som de kan stole på. Hvis kundenes tilfredshet med pris og informasjon øker, vil dette styrke kundenes tilfredsheten med egen strømleverandør, noe som igjen vil virke positivt på bransjens omdømme. Det er naturlig at det inntrykket kundene har av næringen i stor grad baseres på erfaringene de har med egen strømleverandør.

18% av strømkundene har byttet strømleverandør i 2018. De høye strømprisene har skapt større engasjement blant kundene. Kundene sitter «løsere» hos leverandøren sin og kan bli et lett bytte dersom de får et bedre tilbud. 33% av strømkundene sier at de helt sikkert eller kanskje vil bytte leverandør i løpet av 2019. Det er stort sett de samme kundene som er i omløp.

For strømleverandørene blir det viktigere å binde kundene til selskapet. Skal kunderelasjonen styrkes må selskapene fokusere på differensiering, og være tydelige på hvilke fordeler kundene har ved å kjøpe kraften sin hos deres selskap fremfor hos andre. Likeledes vil konkurransedyktig pris være viktig for å beholde kundene. De fleste leverandørbytter er prismotiverte. Er kundene fornøyde med prisen de betaler er det større sannsynlighet for at de blir værende, og at de anbefaler selskapet til andre.

Strømkundene er meget godt fornøyde med nettselskapet sitt med hensyn til sikre og stabile leveranser. Færre rapporterer at de har hatt strømbrudd til sin bolig. Samtidig er det flere som mener de fikk problemer som følge av siste strømbrudd. Nulltoleranse for strømbrudd med varighet over en time øker. Kundenes tilbakemeldinger viser at vi blir stadig mer avhengig av strøm i hverdagen. Smarthus, lading av elbiler, bruk av datamaskiner, mobiltelefoner og elektiske hjelpemidler gjør at strømbrudd i økende grad opppleves som irritasjon for forbrukerne. Vi må anta at kravet til sikre og stabile strømleveranser vil forsterke seg i årene framover.

55% av husstandene har sikret seg med et lager av det aller nødvendigste hvis man skulle bli uten strøm og vann. Hvem som har forberedt seg øker tilnærmet lineært med alder, fra 34% blant de under 30 år til 61% blant de over 60 år. Også hvor i landet man bor er avgjørende. De som bor i grisgrendte strøk er vesentlig bedre forberedt enn de som bor i sentrale strøk (by/land). De som bor i Oslo/Akershus utpeker seg ved å være minst forberedt på en krisesituasjon. 

94% av landets husstander har fått installert de nye strømmålerne. De aller fleste av kundene er meget godt fornøyde med prosessen i forbindelse med målerbyttet, og tilfredsheten har vært økende siste halvdel av 2018. 2% av husstandene svarer at de ikke vet om de har byttet. 4% sier de ikke har fått ny måler. Vi må anta at mange i denne gruppen har bedt om fritak eller utsettelse. Blant de som ikke har fått ny måler er det en overveiende andel (52%) som stiller seg negative eller svært negative til AMS. Til sammenligning er det bare 13% av de som har fått ny måler som er tilsvarende negative.

 

Kantar TNS 15. januar 2019