Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar Media lanserer global målgruppeindeks

Kantar Media arbeider med å legge siste hånd på en ny, global målgruppeindeks. Den har fått navnet TGI Global Quick View og vil bli tilgjengelig i det norske markedet i slutten av november.

Atle Følgesvold og Ingvar Sandvik.

Publisert: 05.11.18

I Norge er det Ingvar Sandvik og Atle Følgesvold som er produktansvarlige og som forbereder lanseringen. Først: - Hva er en målgruppeindeks (target group index / TGI på engelsk)?

-  En målgruppeindeks er en samling data om forbruks- og medievaner, forteller Ingvar. - Den brukes av annonsører, byråer og medier til å planlegge kampanjer og medievalg, og til å bygge innsikt om målgrupper og forbrukeradferd. Ettersom målgruppeindekser lages for å kunne dekke mange behov, på tvers av målgrupper, produkter, kategorier, medier, osv., blir disse datasamlingene ofte svært store og innholdsrike. Rene himmelen for markedsanalytikere!

-  Vår Forbruker & Media (F&M)-undersøkelse har vært dominerende på det norske markedet i mange år, fortsetter Ingvar. - Denne feiret nylig 30-årsjubileum. Det betyr at vi ikke bare har mulighet til å sammenligne forbrukeratferd og mediebruk mellom målgrupper, vi har også mulighet for å følge utviklingen gjennom de siste 30 årene. Her kan en nærmest finne svar på det meste som angår målgrupper, forbruk og mediebruk. I forbindelse med vårt 30-års jubileums arrangement gjorde vi noen dypdykk i dataene vi har om den norske forbrukeren. Her var det både nyttige, interessante og morsomme funn.

- Vi arrangerte nettopp et stort seminar om norske seniorers forbruks- og medievaner, Medietrender Senior, supplerer Atle. - Da brukte vi bl.a. data fra F&M til å presentere innsikt om målgruppen 50 år +. Jeg tror vi knuste noen fordommer i det seminaret. Mange tenker nok at seniorenes forbruksmønster er satt og upåvirkelig, i motsetning til yngres. Vi fant imidlertid at det ikke er så stor forskjell mellom yngre og eldre når det gjelder å skifte mellom forskjellige varemerker, f.eks. Vi fant også at yngre spiller mer bingo enn eldre. Vi fant selvsagt også områder der det var store forskjeller mellom eldre og yngre forbrukere. Nordmenns mediebruk er i endring og det er de yngre som går foran i denne utviklingen. På mange områder følger de eldre imidlertid hurtig etter. F.eks. bruker 66% av seniorene i dag sosiale medier daglig. (Her kan du lese mer om Medietrender Senior.)

-  Kantar Medias TGI fellesskap omfatter nesten 70 land. Hver målgruppeindeks har et sterkt lokalt fokus for å være mest mulig relevant for kundene i det enkelte land. I tillegg finnes det noen globale moduler som kan analyseres på tvers av landegrensene.

Den nye globale målgruppeindeksen vil ha samme innhold på tvers av 22 land, inklusive Skandinavia, og vil bli et spennende supplement til vår norske målgruppeindeks, framholder Ingvar. Databasen inneholder data fra mer enn 60.000 forbrukere. Den vil selvsagt gi svært stor nytte for de som skal planlegge multinasjonal markedsføring: målgrupper, innhold og kanalvalg. Disse vil få innsikt om både forskjeller og likheter mellom sine kundegrupper i ulike land. Ikke minst tror vi at kunnskap om hvilket utviklingsnivå de ulike nasjonale markedene er kommet på når det gjelder digital forbrukeratferd og bruk av nye medietyper, vil gi stor verdi for mange.

-  Analyser av forbrukeratferd i ulike land kan også gi en ny forståelse av trender og endringer som annonsører bør forholde seg til, sier Atle. De norske forbrukerne ligger langt framme når det gjelder å ta i bruk digitale kanaler. Vi har imidlertid sett i andre internasjonale undersøkelser fra Kantar, at dette ikke betyr at vi går foran på alle områder. Forbrukere i andre land har f.eks. vært tidligere enn oss til å bruke internett på mobilen.

-  TGI Global Quick View vil være tilgjengelig i en hensiktsmessig programvare for enkel og effektiv analyse. Og de som ikke ønsker å gjøre analysene selv, kan bestille analyseoppdrag på grunnlag av databasen, fra oss. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette nye tilbudet i tiden som kommer. Skulle det være spørsmål i mellomtiden, ikke nøl med å ta kontakt, avslutter Ingvar Sandvik og Atle Følgesvold.


TGI Global Quick View dekker følgende land: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Danmark, Frankrike, India, Italia, Japan, Kina, Mexico, Norge, Polen, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Tyrkia, Tyskland, UK, USA.