Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar Futures Academy: Fremtidssikring i praksis

For første gang er Kantar Futures Academy arrangert i Norge. I løpet av en heldags workshop fikk deltakere fra norsk næringsliv et innblikk i konseptet Futures Thinking fra Kantar Consulting, som introduserer en ny modell for forretningsutvikling og innovasjon.

Futures Thinking på Småflaskemuseet i Oslo.

– Futures Thinking har en enkel innsikt i bunnen: De fleste organisasjoner ser bakover og tenker kortsiktig når de skal løse et problem. Man må se mye mer og lenger fremover. Det høres enkelt ut, men en slik tilnærming åpner mange muligheter for å skape vekst og innovasjonpå nye måter, sier Joe Ballantyne fra Kantar Consulting, som er leder for Futures Practices i Europa. 

Joe Ballantyne, Kantar ConsultingJoe Ballantyne, leder av Futures Practices i Europa.

– Alt handler om å hjelpe kunder å forstå hvordan deres marked, forretning og forbrukergrupper hele tiden endrer seg, for så å kunne bruke informasjonen til å fremtidssikre sine strategier, sin innovasjon og sin kommunikasjon, fortsetter han. 

Se muligheter – ikke hindringer

Med over 1000 medarbeidere rommer Kantar Consulting det som tidligere var selskapene Kantar Added Value, Kantar Futures, Kantar Vermeer og Kantar Retail. Under workshopen ble deltakerne bedre kjent med læringsprinsippene som utgjør Futures Thinking. 

– Deltakerne i Futures Academy får tegne et bilde av en annerledes fremtid, drevet av endringer. Det de ofte tenker på først er alle vanskelighetene, og hindringene det skaper for deres virksomhet. Utfordringen er å heller se på dette som en mulighet til å innovere sin forretningsmodell på en annen måte enn de er vant til. Det er spennende å dele denne filosofien med et nytt marked, sier seniorkonsulent Charlie Warwick. 

Charlie Warwick, Kantar ConsultingCharlie Warwick, seniorkonsulent i Kantar Consulting.

 

Kortsiktige mekanismer

Det er flere grunner til at selskaper ikke ser langt nok frem når de skal gjøre endringer og tilpasse seg markedet. En av dem er rett og slett genetisk – mennesket er gjennom evolusjonen programmert til å tenke kortsiktig og prioritere problemene som ligger rett foran oss. Men det finnes også strukturelle årsaker. 

– Ledere tilbringer ofte mellom to og fire år i et selskap. Denne profesjonelle strukturen gjør det vanskelig å være tilstrekkelig fremtidsrettet. På samme måte er kapitalmarkedene svært kortsiktige. Når aksjeeiere i snitt selger sine aksjer videre etter ni måneder, oppmuntrer det ikke til langsiktig tenkning. Futures Thinking er en måte å komme over disse innebygde hindringene på, forklarer Ballantyne. 

Fem prinsipper for Futures Thinking

Bakgrunnen for Futures Thinking  var at mange av Kantars kunder opplevde at veksten stoppet opp og at deres tradisjonelle strategier for å løse problemer og skape vekst ikke fungerte like godt lenger. Slik oppsto konseptet, som består av fem prinsipper. 

 – Det første er «stekepanneprinsippet» som handler om å ha et større makroperspektiv på endringer enn bare din egen bransje eller bedrift. Tenk deg at stekepannen er disse makroendringene, eggehviten er bransjen mens plommen representerer selve selskapet. Mange ledere bruker så mye tid på å svømme rundt i plommen at de ikke legger merke til at stekepannen blir varm, forklarer Warwick. 

– Dette henger sammen med punkt to, som handler om å ikke bare se ting i et bredere perspektiv, men også i et lengre tidsperspektiv. Ikke bare tenk på de neste 18 månedene, men ha et 50-60 år langt blikk på bransjen din. Du må kunne identifisere de mest kritiske endringene over en lengre periode for å se et dypere mønster av forandring, fortsetter hun. 

Neste punkt dreier seg om å forutsi endringer i samfunnets og forbrukernes verdier. Et eksempel på en slik grunnleggende endring er at mennesker i dag ønsker produkter med lokale røtter og autentisitet, noe som kan være en utfordring for selskaper med globale strategier. 

– Deretter kommer du til fjerde punkt, det å se sammenhengene og trekke linjer mellom ulike endringstyper – for eksempel hvordan teknologi og demografi henger sammen. Og til slutt handler det om å forutsi overraskelser. Mestrer du de første fire punktene, kan alle endringene du har sett lede rasjonelt fram til det som for mange andre kommer som en overraskelse, understreker Warwick. 

Bidrar gjerne i Norge

Kantar Consulting bistår mange store internasjonale kunder med å fremtidssikre sin virksomhet, og bidrar gjerne, i samarbeid med Kantar i Norge, til å sikre mer relevante forretningsstrategier også for norske selskaper. 

Vidar Pedersen, Kantar TNSVidar Pedersen, seniorrådgiver i Kantar TNS.

- I det norske markedet ser vi solide bedrifter få forretningsmodellen sin satt under press, både fra globale konkurrenter og fra lokale nisjeaktører. Nye aktører med ny teknologi og nye forretningsmodeller, som f.eks. Facebook Messenger og Snapchat, har revolusjonert og tatt markedsandeler. Samtidig er det andre aktører som kommer opp og vokser ut fra en god forståelse av og match med sin kjernemålgruppe. Det siste har vi sett både innen oppblomstringen av lokaløl, samt sportsprodukter som Nocco og Njie, sier Vidar Pedersen, seniorrådgiver i Kantar TNS og ansvarlig for Kantar Futures Academy i Norge. 

– Norge har store fordeler og ligger langt framme innenfor flere teknologier. Dette er spesielt verdifullt for selskaper som anerkjenner at dagens forretningsmodell er under press og at de er nødt til å være innovative, men har problemer med å finne ut hvordan de skal utvikle seg videre. Vi skal ikke bli bedre til å forutse framtiden bare for sin egen skyld, men for å kunne gjøre nødvendige endringer allerede i dag og drive vekst i en ny verden, avslutter Ballantyne.

Kantar Consulting logo