Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Arbeidsledighet er viktigste for velgerne

Det kommer frem i undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2021. Tirsdag 13. april presenterte Eva Fosby Livgard funnene fra undersøkelsen som er gjennomført blant mer enn 2000 respondenter. Undersøkelsen kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Her har vi samlet noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen og du kan også se opptak av sendingen og laste ned presentasjonen.
 • Arbeidsledighet (43%) ansees å være den største utfordringen for landet vårt. Oppgavene i helsetjenesten ligger som nummer to med 41%, foran klimaendringer med 37%.
 • Selv om «Oppgavene i helsetjenesten» ligger som nummer to etter arbeidsledighet, er det allikevel «Helse og omsorg» flest (30%) mener regjeringen bør prioritere i statsbudsjettet.
 • Velgerne gir Regjeringen terningkast 3,4 for arbeidet med å skape et bedre helsevesen.

 

 • 68% av befolkingen opplever at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. De fleste (82%) ser dette som negativt.
 • Over halvparten av befolkningen (51%) tvilende til at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører.
 • Om lag en tredjedel (32%) tror at tilgangen til offentlige helsetjenester vil være dårligere hvis vi tenker oss fem år fram i tid.
 • For 68% spiller det ingen rolle hvilke helseaktører som leverer de offentlige helse- og omsorgstjenestene hvis kvaliteten i tjenestene er god.
 • Nesten halvparten (48%) av befolkningen mener private helseaktører og det offentlige helsevesenet leverer generelt sett like gode tjenester.

 

 • Tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse er hva flest (39%) mener regjeringen bør prioritere i årene framover.
 • Sykepleiermangelen skaper bekymring i befolkningen. Nesten 90% (88%) mener dette påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner, og bekymringen er økende.
 • Svært få (11%) har et bra inntrykk av helsetjenestetilbudet som gis til personer med psykiske plager, og det er ikke mer enn 5% som mener skolen klarer å håndtere barn og unge som sliter med psykiske helseutfordringer.
 • Mer tilgjengelig psykisk helsehjelp er blant de områdene flest mener regjeringen bør prioritere, og som utpeker seg som viktig valgkampsak ved kommende stortingsvalg.

 

 • Det er færre i årets måling som sier seg fornøyd med livet (73% - 67%). Det er to aldersgrupper som bidrar mest til nedgangen, det er gruppen under 30 år og de mellom 45-59 år. Blant de yngste reduseres andelen fornøyde med 15%-poeng, mens den faller med 11%-poeng blant de litt eldre.

 

 • Nesten seks av 10 (58%) under 30 år sier at de har følt seg mer ensomme under pandemien enn hva de ellers gjør.

 

 • Over 40% er positive til konsultasjon med helsevesenet via elektroniske verktøy.
 • 66% sier at utviklingen av det digitale helsetilbudet bør prioriteres høyere i norsk helsetjeneste, og dette er en klar oppfordring til helsemyndighetene.

 

Om undersøkelsen:

Kantar Helsepolitiske Barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse. Formålet er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Dette er sjette året undersøkelsen gjennomføres. Mer enn 2000 respondenter. Datainnsamling i perioden 11. desember 2020 –12. januar 2021.