Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser dempet optimisme i den norske befolkningen

Forventningsindikatoren har fulgt en positiv trend siden 1. kvartal 2016, da pessimismen var på sitt sterkeste etter oljeprisfallet høsten 2014.

Pessimismen etter oljeprisfallet ble avløst av optimisme allerede rundt 4. kvartal 2016 og indikatoren har deretter utviklet seg videre i positiv retning fram til og med 1. kvartal i år. De ferske resultatene fra 3. kvartal viser at denne veksttrenden nå er brutt. Vi har fortsatt flere optimister enn pessimister blant oss, men totalt sett ligger fremtidstroen nå på et noe mer moderat nivå. Det er først og fremst forventningene til landets økonomi det kommende året som er lavere, men også delindikatoren for landet siste år, det vil si vurderingen av hvordan det siste året har gått for landet, viser tilbakegang. Nivået på indikatoren for større anskaffelser er også lavere, samtidig som interessen for å prioritere nedbetaling av lån eller sparing er på vei opp.

Les mer på sidene til Finans Norge.